joi, 26 noiembrie 2009

PFA-ul - o soluţie "uşoară" la "vremuri grele"

În perioada de criză economică prin care trecem, activitatea unui număr mare de societăţi comerciale este practic "blocată" datorită introducerii impozitului forfetar, destul de împovărător pentru contribuabilul român.
Pe fondul fenomenului suspendării activităţii şi radierii în masă a unor societăţi comerciale, tot mai mulţi întreprinzători aleg să îşi desfăşoare activitatea în baza unei "persoane fizice autorizate" sau a unei alte entităţi fără personalitate juridică prevăzută de OUG nr. 44/2008.
Reglementată de actul normativ amintit mai sus, procedura înfiinţării unei "persoane fizice autorizate" presupune depunerea la Oficiul Registrului Comerţului a următoarelor documente:
-cerere de autorizare (aceasta se găseşte la sediul Registrului Comerţului);
-dovada sediului profesional (act de proprietate, contract de comodat, contract de inchiriere sau orice alt act care conferă întreprinzătorului dreptul de folosinţă asupra imobilului respectiv);
-copie de pe buletin;
-diploma de studii, certificat, adeverinţa de vechime în muncă sau orice alt act care atestă faptul că titularul viitorului PFA deţine cunoştinţele şi abilităţile pentru a desfăşura activitatea respectivă;
-specimen de semnătură (acesta poate fi dat sau în faţa funcţionarului de la Oficiul Registrului Comerţului sau în faţa unui notar);
-dacă sediul profesional al PFA-ului va fi într-un apartament de bloc, este necesar să prezentaţi şi acordul vecinilor şi al Asociaţiei de Proprietari.
După cum aminteam, principalul avantaj al desfăşurării activităţii în cadrul unui PFA, este faptul că "scăpaţi" de impozitul forfetar, putând desfăşura aproape orice activitate prevăzută de CAEN, cu condiţia ca pentru aceasta să aveţi calificarea necesară.
Un alt "plus" al PFA-urilor îl reprezintă şi faptul că în cazul acestora, contabilitatea se ţine în partidă simplă, putând fi realizată chiar de dumneavoastră, fără a mai fi obligaţi să apelaţi la serviciile unui contabil.
De asemenea, trebuie reţinut că puteţi cumula calitatea de titular al unui PFA cu aceea de angajat al unei terţe persoane, dar că un PFA nu poate avea calitatea de angajator, fiind permisă doar colaborarea acestuia cu alte persoane fizice sau juridice în scopul desfăşurării activităţii economice respective.

Niciun comentariu: