duminică, 5 aprilie 2020

Important pentru turiștii care sunt nevoiți să își anuleze planurile de vacanță datorită pandemiei de Covid19

Întrucât am constatat că din cauza epidemiei de Covid19, din ce în ce mai multe persoane se gândesc să își anuleze vacanțele contractate, întrebându-se totodată dacă își mai pot recupera banii plătiți, ne-am gândit să vă oferim câteva sugestii.
O.G.nr.2/2018 reglementează contractele având ca obiect pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători și comercianți în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a bunei funcționări a pieței.
Practic acest act normativ vizează marea majoritate a serviciilor turistice, de cazare, eventual și transport pe care dvs. le achiziționați, exceptate fiind:
a) pachetele și serviciile de călătorie asociate care durează mai puțin de 24 de ore, cu excepția situației în care acestea includ cazare peste noapte;
b) pachetele oferite și serviciile de călătorie asociate facilitate ocazional și pe o bază nonprofit și numai unui grup restrâns de călători;
c) pachetele și serviciile de călătorie asociate achiziționate în temeiul unui acord general pentru organizarea unei călătorii de afaceri, încheiat între un comerciant și o altă persoană fizică sau juridică ce acționează din motive legate de activitatea sa comercială, afacerea, meseria sau profesia sa.
O.G. nr.2/2018 prezintă în detaliu modalitatea de executare și modificare a contractului de călătorie, însă reținând situația incertă determinată de extinderea pandemiei de coronavirus, vă supunem atenției dispozițiile art. 13 ale actului normativ citat, care stabilesc următoarele:
"(1) Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească agenției de turism organizatoare o penalitate de încetare adecvată și justificabilă.
(2) În contractul privind pachetul de servicii de călătorie pot fi prevăzute penalități de încetare standardizate rezonabile, în funcție de momentul încetării contractului înainte de începerea executării pachetului, precum și de economiile de costuri și de veniturile prevăzute, generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. În absența unor penalități de încetare standardizate, valoarea penalității de încetare corespunde prețului pachetului, din care se scad economiile de costuri și veniturile generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, agenția de turism organizatoare prezintă o justificare pentru cuantumul penalităților de încetare.
(3) Prin excepție de la alin. (1), călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație.
(4) În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condițiile alin. (3), călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
În concluzie, din interpretarea prevederilor de mai sus, constatăm că în contextul în care pandemia de coronavirus reprezintă o circumstanță inevitabilă și extraordinară care va afecta în mod semnificativ executarea pachetului de servicii de călătorie, dumneavoastră aveți dreptul de a vă adresa agenției de turism sau chiar instanței de judecată, în vederea rambursării oricăror sume achitate.