luni, 1 martie 2021

Judecătoria Pitești- Admiterea excepției calității de reprezentant a TOP FACTORING S.A.(INTRUM ROMÂNIA) pentru creditorul INTRUM DEBT FINANCE AG

Prin sentința de mai jos, Judecătoria Pitești a admis contestația la executare formulată împotriva creditorului Intrum Debt Finance AG, considerând că acesta din urmă nu poate fi reprezentat pe parcursul executării silite de către entitatea Top Factoring S.A.(actual Intrum România ).
Astfel, instanța a admis excepția lipsei calității de reprezentant cu privire la cea din urmă societate pentru creditorul Intrum Debt Finance AG, dând eficiență corespunzătoare Deciziilor I.C.C.J. - Completuri pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 9/2016 și respectiv nr. 19/2018 în aplicarea prevederilor art. 84 al.(1) C.P.C.
Prin aceeași sentință, în aplicarea prevederilor art. 1578 C.C. instanța de judecată a constatat că în lipsa comunicării sau acceptării cesiunii, aceasta nu produce niciun efect, deși creanța a fost transmisă către cesionar iar contractul își produce efectele între părțile cesiunii, nu și față de debitorul cedat, care este un terț specific al cesiunii de creanță. 
Mai multe detalii pot fi găsite în conținutul sentinței.