vineri, 3 septembrie 2021

Creșterea exagerată a prețului energiei electrice și a gazelor naturale – practică abuzivă și înșelătoare


După un an de pierderi financiare generate de restricțiile aplicate în contextul pandemiei de coronavirus și pe fundalul liberalizării pieței de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de servicii în acest domeniu au început să scumpească prețurile practicate, peste valorile stabilite în contractele semnate cu beneficiarii finali.
Astfel, în ultima perioadă ne-am confruntat cu facturi din ce în ce mai mari la energie electrică și gaze naturale, situație din ce în ce mai greu de suportat, mai ales de către consumatorii vulnerabili.
Pentru a veni în ajutorul celor care consideră că li s-au stabilit  sume de plată pentru serviciile de furnizare energie electrică sau gaze naturale nejustificat de mari, am încercat să identificăm care sunt regulile incidente asupra modalității de stabilire a prețului serviciilor specifice și care sunt instrumentele legale puse la dispoziția clienților casnici, din perspectiva legislației din materia drepturilor consumatorilor. 

    

sâmbătă, 7 august 2021

Cât de legală este izolarea și carantina persoanelor suspecte sau infectate cu coronavirus?


De peste un an de zile ne confruntăm cu acțiuni ale autorităților în scopul combaterii pandemiei de COVID19, izolarea/carantinarea diverselor
categorii de persoane fiind unele dintre cele mai întâlnite măsuri.
Consecința aplicării acestora a reprezentat o imixtiune nemaiîntâlnită asupra libertății individuale, a libertății de circulație, a dreptului la viață privată, a dreptului la muncă, fiind justificată de interesul general în protejarea sănătății, 
Care au fost reglementările specifice cu care autoritățile au întâmpinat debutul situației de urgență sanitară determinată de aparația virusului SARS-CoV2, care a fost evoluția acestora și care este punctul de echilibru între drepturile și libertățile individuale și interesul general în combaterea pandemiei de coronavirus, puteți citi accesând linkul de mai jos. miercuri, 28 iulie 2021

Măsuri de combatere a epidemiei de SARS-CoV-2 aplicabile la intrarea pe teritoriul României


În contextul în care ne aflăm în plin sezon estival, majoritatea țărilor europene și-au deschis porțile pentru turiști, iar românii sunt mai mult decât dornici să petreacă vacanțe în străinătate, Guvernul  a considerat necesar să reconfigureze măsurile de combatere a epidemiei de SARS-CoV-2, emițând mai multe acte normative de interes în domeniu.
Astfel, prin Hotărârea nr. 43/01.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 658/02.07.2021, s-au aprobat noi reguli și criterii cu privire la carantinarea persoanelor care sosesc în România din țările cu risc epidemiologic ridicat.
Totodată, în data de 27.07.2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 736,  Hotărârea  nr. 51/26.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care s-au adus modificări Hotărârii nr. 43/01.07.2021.
Prin Hotărârea nr. 43/01.07.2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit clasificarea  țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, în 3 mari categorii: verde (cu o rată de incidență de până în 1,5 la 1000 de locuitori), galbenă ( cu o rată de incidență situată între 1,5 și 3 la 1 000 de locuitori) și roșie (cu o rată de incidență mai mare sau egală cu 3 la 1000 de locuitori).
Reglementarea respectivă a venit în contextul în care din ce în ce mai multe state și-au deschis granițele pentru călătoriile neesențiale, multe persoane fiind interesate să se deplaseze în străinătate.
Conform Hotărârii nr. 43/01.07.2021, în funcție de încadrarea în categoria de risc epidemiologic a statului/zonei din care sosesc, persoanele care se reîntorc în România, trebuie să respecte următoarele reguli la intrarea în țară:
- persoanele care provin dintr-un stat aflat în zona verde nu sunt supuse măsurii carantinării;
- pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din state aflate în zonele galbene sau roșii se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile;
- sunt exceptate de la măsura carantinării persoanele care sosesc pe teritoriul României din state aflate în zona galbenă sau roșie care nu prezintă simptome asociate COVID-19, care au fost vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România,  persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării, lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi, elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată.
- persoanele cu vârsta de 16 ani împliniți care provin din zona galbenă și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) vor fi, de asemenea, exceptate de la măsura carantinării.
persoanele cu vârsta de 16 ani împliniți care provin din zona roșie vor fi obligate la măsura carantinării, cu excepția situației în care rămân pe teritoriul României cel mult 72 de ore (3 zile) și prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR efectuat în condițiile de mai sus.
Dacă persoanele care provin din zona galbenă nu dețin un test RT-PCR negativ la data intrării în țară, acestea vor fi carantinate, urmând ca măsura să înceteze dacă acestea prezintă un test negativ și nu au simptome asociate SARS-CoV-2
În situația persoanelor care provin din zona roșie, acestea vor putea ieși din carantină după a 10-a zi, dacă efectuează un test RT- PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
Celor care sosesc din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud și India li se vor aplica reguli mai restrictive, fiind exceptate de la măsura carantinării doar categorii limitate de persoane, respectiv cele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România, cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).
Reținem și că prin Hotărârea  nr. 51/26.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în toate situațiile mai sus menționate, a fost ridicat pragul de vârstă până la care minorii sunt exceptați de la prezentarea unui test RT-PCR negativ de la 3 ani, la 6 ani.
Astfel, obligația prezentării unui test RT-PCR negativ în vederea evitării carantinării se aplică categoriei de minori cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, conform regulilor amintite.
În concluzie, pentru a evita "surprize" neplăcute la revenirea în țară dintr-o călătorie în străinătate este recomandat să consultăm lista țărilor și încadrarea acestora în cele 3 categorii actualizată și măsurile aplicabile pentru fiecare categorie în parte, la intrarea în România.
Nu în ultimul rând, reținem și că în situația în care s-a procedat la carantinarea unei persoane cu încălcarea prevederilor legale, aceasta are posibilitatea contestării deciziei de carantinare în condițiile prevăzute de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. 

sâmbătă, 8 mai 2021

A.N.R.P. ignoră din nou dispozițiile Legii nr.165/2013


 În Monitorul Oficial nr. 466/04.05.2021 a fost publicată Decizia C.C.R. nr. 189/18.03.2021 prin care au fost declarate neconstituționale prevederile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acestea au fost modificate  prin Legea nr.219/2020. 
Textul de lege declarat neconstituțional instituia regula evaluării imobilelor pentru care fuseseră propuse despăgubiri în funcție de grila notarială aferentă anului 2013, exceptați fiind foștii proprietari sau moștenitorii legali sau testamentari ai acestora, ale căror bunuri urmau a fi evaluate în funcție de grila notarială anterioară anului emiterii deciziei de compensare. 
În urma publicării deciziei menționate în Monitorul Oficial, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a emis o comunicare (existentă pe siteul instituției) prin care susține că se află în imposibilitatea soluționării dosarelor de despăgubire, datorită lipsei cadrului legal care să îi permită acest lucru.
Indiscutabil publicarea Deciziei C.C.R. nr.189/18.03.2021 în Monitorul Oficial are ca efect suspendarea pentru 45 de zile a prevederilor declarate neconstituționale, urmând ca acestea să înceteze de drept dacă nu vor fi aduse în concordanță cu dispozițiile Constituției. 
Din dispozitivul deciziei în speță, reținem că este vorba de declararea ca neconstituționale a prevederilor art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acestea au fost modificate  prin Legea nr.219/2020.
Consecința indiscutabilă a suspendării/încetării aplicării prevederilor în speță este reprezentată de reactivarea prevederilor Legii nr. 165/2013 în varianta anterioară intervenirii textului de lege declarat neconstituțional.
Or anterior Legii nr. 219/2020, dispozițiile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013 fuseseră modificate prin Legea nr.22/2020 și stabileau:
" Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu."
Aplicarea dispozițiilor legale citate mai sus a fost, la rândul său, suspendată prin O.U.G. nr. 72/2020, până la data de 01.03.2021, interval care a fost depășit.
În aceste condiții este mai mult decât evident că în prezent, în urma publicării în Monitorul Oficial a Deciziei C.C.R. nr. 189/18.03.2021, cadrul legal care reglementează modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru bunurile preluate de stat în mod abuziv este reprezentată de prevederile art. 21 al.(6) din Legea nr.165/2013 în varianta modificată de Legea nr.22/2020, respectiv prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de compensare.
În concluzie, constatăm că poziția adoptată de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 
constituie încă o încercare a acestei instituții de a tergiversa pe cât posibil soluționarea dosarelor de despăgubire.