luni, 13 februarie 2023

Contestație formulată în temeiul Legii nr. 165/2013 admisă, cu stabilirea de către instanța de judecată a valorii despăgubirilor pentru imobilele ce nu mai pot fi restituite în natură.

În soluționarea contestației întemeiate pe dispozițiile art. 35 (1) din Legea nr.165/2013, instanța de judecată a admis acțiunea formulată de clientul reprezentat de noi, a dispus anularea deciziei de validare contestată, a obligat pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită o nouă decizie prin care să valideze dispoziția emisă de Primarul Municipiului Pitești pentru toate imobilele notificate și prin care să acorde măsuri compensatorii în cuantum de 521400 puncte, aferente imobilelor care au aparținut autorilor notificatorului și care nu mai pot fi restituite în natură.
Soluția de acordare a măsurilor reparatorii în cuantumul mai sus menționat a fost pronunțată de instanța de judecată în aplicarea prevederilor art. 35 (3) din Legea nr. 165/2013, care stabilește că aceasta "se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii."
Ca efect al sentinței pronunțate, pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor va fi ținută să emită o nouă decizie de compensare pe numele persoanei îndreptățite prin care să acorde măsurile compensatorii în cuantumul stabilit de instanța de judecată.
Sentința, anexată mai jos, a rămas definitivă prin Decizia nr.54/09.01.2023, a Curții de Apel Pitești.