luni, 13 decembrie 2021

Cum aplicăm certificatul digital al U.E. privind COVID la nivel intern?


În ultimele luni, un număr semnificativ de state U.E. au ales să combată pandemia de coronavirus prin introducerea de certificate digitale de vaccinare/testare/vindecare, aplicabile în aproape toate domeniile economice, sociale, culturale și chiar profesionale.
În toate cazurile, justificarea dată de autorități pentru aplicarea unor astfel de măsuri a fost reprezentată de explicația că acestea reprezintă singura modalitate prin care poate fi stopată creșterea numărului de cazuri de coronavirus.
Dat fiind caracterul deosebit de intruziv al măsurilor prilejuite de aplicarea certificatului digital COVID, considerăm oportun să le analizăm prin prisma reglementărilor comunitare din domeniu.
Conform Regulamentului (UE) 2021/953 de instituire a certificatului digital al UE privind COVID, acesta trebuie să rămână doar un instrument care să faciliteze deplasarea persoanelor în spațiul comunitar pe durata pandemiei de COVID, care să ajute la combaterea creșterii cazurilor de coronavirus și la evitarea de restricții suplimentare și în nici într-un caz să devină un mijloc de sancționare sau de condiționare în vederea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale.
Mai multe detalii puteți afla accesând următorul link:
https://www.juridice.ro/762062/aplicarea-certificatului-digital-al-ue-privind-covid-la-nivel-intern.html

joi, 4 noiembrie 2021

Tribunalul Argeș. Constatarea stingerii debitului ca urmare a intervenirii impreviziunii contractuale


Vă prezentăm mai jos Decizia nr.100/12.01.2021, prin care Tribunalul Argeș a admis apelul formulat pentru clienții noștri, cu consecința constatării stingerii debitului aferent convenției de credit și a transferului dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat din patrimoniul împrumutaților în cel al băncii. 
Decizia nr. 100/12.01.2021 a rămas definitivă prin respingerea recursului declarat împotriva acesteia, de către Curtea de Apel Pitești.
Astfel, împrumutații au reușit să ducă la finalizare procedura prevăzută de Legea nr.77/2016 și să se elibereze de creditul rămas de achitat și de orice accesorii ale acestuia, prin darea în plată a imobilului ipotecat către bancă. 
vineri, 3 septembrie 2021

Creșterea exagerată a prețului energiei electrice și a gazelor naturale – practică abuzivă și înșelătoare


După un an de pierderi financiare generate de restricțiile aplicate în contextul pandemiei de coronavirus și pe fundalul liberalizării pieței de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de servicii în acest domeniu au început să scumpească prețurile practicate, peste valorile stabilite în contractele semnate cu beneficiarii finali.
Astfel, în ultima perioadă ne-am confruntat cu facturi din ce în ce mai mari la energie electrică și gaze naturale, situație din ce în ce mai greu de suportat, mai ales de către consumatorii vulnerabili.
Pentru a veni în ajutorul celor care consideră că li s-au stabilit  sume de plată pentru serviciile de furnizare energie electrică sau gaze naturale nejustificat de mari, am încercat să identificăm care sunt regulile incidente asupra modalității de stabilire a prețului serviciilor specifice și care sunt instrumentele legale puse la dispoziția clienților casnici, din perspectiva legislației din materia drepturilor consumatorilor. 

    

sâmbătă, 7 august 2021

Cât de legală este izolarea și carantina persoanelor suspecte sau infectate cu coronavirus?


De peste un an de zile ne confruntăm cu acțiuni ale autorităților în scopul combaterii pandemiei de COVID19, izolarea/carantinarea diverselor
categorii de persoane fiind unele dintre cele mai întâlnite măsuri.
Consecința aplicării acestora a reprezentat o imixtiune nemaiîntâlnită asupra libertății individuale, a libertății de circulație, a dreptului la viață privată, a dreptului la muncă, fiind justificată de interesul general în protejarea sănătății, 
Care au fost reglementările specifice cu care autoritățile au întâmpinat debutul situației de urgență sanitară determinată de aparația virusului SARS-CoV2, care a fost evoluția acestora și care este punctul de echilibru între drepturile și libertățile individuale și interesul general în combaterea pandemiei de coronavirus, puteți citi accesând linkul de mai jos. miercuri, 28 iulie 2021

Măsuri de combatere a epidemiei de SARS-CoV-2 aplicabile la intrarea pe teritoriul României


În contextul în care ne aflăm în plin sezon estival, majoritatea țărilor europene și-au deschis porțile pentru turiști, iar românii sunt mai mult decât dornici să petreacă vacanțe în străinătate, Guvernul  a considerat necesar să reconfigureze măsurile de combatere a epidemiei de SARS-CoV-2, emițând mai multe acte normative de interes în domeniu.
Astfel, prin Hotărârea nr. 43/01.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 658/02.07.2021, s-au aprobat noi reguli și criterii cu privire la carantinarea persoanelor care sosesc în România din țările cu risc epidemiologic ridicat.
Totodată, în data de 27.07.2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 736,  Hotărârea  nr. 51/26.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care s-au adus modificări Hotărârii nr. 43/01.07.2021.
Prin Hotărârea nr. 43/01.07.2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit clasificarea  țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, în 3 mari categorii: verde (cu o rată de incidență de până în 1,5 la 1000 de locuitori), galbenă ( cu o rată de incidență situată între 1,5 și 3 la 1 000 de locuitori) și roșie (cu o rată de incidență mai mare sau egală cu 3 la 1000 de locuitori).
Reglementarea respectivă a venit în contextul în care din ce în ce mai multe state și-au deschis granițele pentru călătoriile neesențiale, multe persoane fiind interesate să se deplaseze în străinătate.
Conform Hotărârii nr. 43/01.07.2021, în funcție de încadrarea în categoria de risc epidemiologic a statului/zonei din care sosesc, persoanele care se reîntorc în România, trebuie să respecte următoarele reguli la intrarea în țară:
- persoanele care provin dintr-un stat aflat în zona verde nu sunt supuse măsurii carantinării;
- pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din state aflate în zonele galbene sau roșii se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile;
- sunt exceptate de la măsura carantinării persoanele care sosesc pe teritoriul României din state aflate în zona galbenă sau roșie care nu prezintă simptome asociate COVID-19, care au fost vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România,  persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării, lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi, elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată.
- persoanele cu vârsta de 16 ani împliniți care provin din zona galbenă și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) vor fi, de asemenea, exceptate de la măsura carantinării.
persoanele cu vârsta de 16 ani împliniți care provin din zona roșie vor fi obligate la măsura carantinării, cu excepția situației în care rămân pe teritoriul României cel mult 72 de ore (3 zile) și prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR efectuat în condițiile de mai sus.
Dacă persoanele care provin din zona galbenă nu dețin un test RT-PCR negativ la data intrării în țară, acestea vor fi carantinate, urmând ca măsura să înceteze dacă acestea prezintă un test negativ și nu au simptome asociate SARS-CoV-2
În situația persoanelor care provin din zona roșie, acestea vor putea ieși din carantină după a 10-a zi, dacă efectuează un test RT- PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
Celor care sosesc din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud și India li se vor aplica reguli mai restrictive, fiind exceptate de la măsura carantinării doar categorii limitate de persoane, respectiv cele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România, cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).
Reținem și că prin Hotărârea  nr. 51/26.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în toate situațiile mai sus menționate, a fost ridicat pragul de vârstă până la care minorii sunt exceptați de la prezentarea unui test RT-PCR negativ de la 3 ani, la 6 ani.
Astfel, obligația prezentării unui test RT-PCR negativ în vederea evitării carantinării se aplică categoriei de minori cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, conform regulilor amintite.
În concluzie, pentru a evita "surprize" neplăcute la revenirea în țară dintr-o călătorie în străinătate este recomandat să consultăm lista țărilor și încadrarea acestora în cele 3 categorii actualizată și măsurile aplicabile pentru fiecare categorie în parte, la intrarea în România.
Nu în ultimul rând, reținem și că în situația în care s-a procedat la carantinarea unei persoane cu încălcarea prevederilor legale, aceasta are posibilitatea contestării deciziei de carantinare în condițiile prevăzute de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. 

sâmbătă, 8 mai 2021

A.N.R.P. ignoră din nou dispozițiile Legii nr.165/2013


 În Monitorul Oficial nr. 466/04.05.2021 a fost publicată Decizia C.C.R. nr. 189/18.03.2021 prin care au fost declarate neconstituționale prevederile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acestea au fost modificate  prin Legea nr.219/2020. 
Textul de lege declarat neconstituțional instituia regula evaluării imobilelor pentru care fuseseră propuse despăgubiri în funcție de grila notarială aferentă anului 2013, exceptați fiind foștii proprietari sau moștenitorii legali sau testamentari ai acestora, ale căror bunuri urmau a fi evaluate în funcție de grila notarială anterioară anului emiterii deciziei de compensare. 
În urma publicării deciziei menționate în Monitorul Oficial, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a emis o comunicare (existentă pe siteul instituției) prin care susține că se află în imposibilitatea soluționării dosarelor de despăgubire, datorită lipsei cadrului legal care să îi permită acest lucru.
Indiscutabil publicarea Deciziei C.C.R. nr.189/18.03.2021 în Monitorul Oficial are ca efect suspendarea pentru 45 de zile a prevederilor declarate neconstituționale, urmând ca acestea să înceteze de drept dacă nu vor fi aduse în concordanță cu dispozițiile Constituției. 
Din dispozitivul deciziei în speță, reținem că este vorba de declararea ca neconstituționale a prevederilor art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acestea au fost modificate  prin Legea nr.219/2020.
Consecința indiscutabilă a suspendării/încetării aplicării prevederilor în speță este reprezentată de reactivarea prevederilor Legii nr. 165/2013 în varianta anterioară intervenirii textului de lege declarat neconstituțional.
Or anterior Legii nr. 219/2020, dispozițiile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013 fuseseră modificate prin Legea nr.22/2020 și stabileau:
" Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu."
Aplicarea dispozițiilor legale citate mai sus a fost, la rândul său, suspendată prin O.U.G. nr. 72/2020, până la data de 01.03.2021, interval care a fost depășit.
În aceste condiții este mai mult decât evident că în prezent, în urma publicării în Monitorul Oficial a Deciziei C.C.R. nr. 189/18.03.2021, cadrul legal care reglementează modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru bunurile preluate de stat în mod abuziv este reprezentată de prevederile art. 21 al.(6) din Legea nr.165/2013 în varianta modificată de Legea nr.22/2020, respectiv prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de compensare.
În concluzie, constatăm că poziția adoptată de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 
constituie încă o încercare a acestei instituții de a tergiversa pe cât posibil soluționarea dosarelor de despăgubire. 

luni, 1 martie 2021

Judecătoria Pitești- Admiterea excepției calității de reprezentant a TOP FACTORING S.A.(INTRUM ROMÂNIA) pentru creditorul INTRUM DEBT FINANCE AG

Prin sentința de mai jos, Judecătoria Pitești a admis contestația la executare formulată împotriva creditorului Intrum Debt Finance AG, considerând că acesta din urmă nu poate fi reprezentat pe parcursul executării silite de către entitatea Top Factoring S.A.(actual Intrum România ).
Astfel, instanța a admis excepția lipsei calității de reprezentant cu privire la cea din urmă societate pentru creditorul Intrum Debt Finance AG, dând eficiență corespunzătoare Deciziilor I.C.C.J. - Completuri pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 9/2016 și respectiv nr. 19/2018 în aplicarea prevederilor art. 84 al.(1) C.P.C.
Prin aceeași sentință, în aplicarea prevederilor art. 1578 C.C. instanța de judecată a constatat că în lipsa comunicării sau acceptării cesiunii, aceasta nu produce niciun efect, deși creanța a fost transmisă către cesionar iar contractul își produce efectele între părțile cesiunii, nu și față de debitorul cedat, care este un terț specific al cesiunii de creanță. 
Mai multe detalii pot fi găsite în conținutul sentinței.
joi, 21 ianuarie 2021

Simplificarea tranziției de la serviciul universal la piața concurențială de energie electrică


În data de 20.01.2021 a fost modificat Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, act normativ care stă la originea liberalizării pieței de energie electrică începând cu 1 ianuarie 2021.
Pentru realizarea unei tranziții cât mai ușoare la piața concurențială, prin prisma ordinului menționat, încă din data de 1 octombrie 2020, furnizorii de energie electrică aveau de îndeplinit o serie de obligații în beneficiul consumatorilor casnici, cum ar fi: informarea acestora asupra posibilității aplicării serviciului universal sau optării asupra serviciului concurențial, informații ce urmau a fi afișate atât la punctul de contact cât și pe pagina de internet, trimiterea unei oferte de seviciu universal începând cu 1 decembrie 2020.
Măsurile de mai sus nu au fost puse în practică de către furnizorii în speță, aceștia demarând trimiterea către clienții casnici a unor oferte de energie electrică, de abia în finalul lunii decembrie a anului 2020 și pe parcursul lunii ianuarie a anului curent.
Astfel, deși începând cu 1 ianuarie 2021 legiuitorul a eliminat prețurile reglementate pentru energia electrică, la împlinirea termenului de mai sus, marea majoritate a clienților casnici au fost puși în situația în care nu cunoșteau aproape nimic despre implicațiile demersului menționat, respectiv despre dreptul de a beneficia de un tarif universal sau concurențial, despre diferența dintre cele două tipuri de tarife, etc.
Tarifele concurențiale vor fi stabilite cu respectarea prevederilor art. 23 și art. 55 din Legea nr.123/2012, respectiv acestea vor fi negociate, vor fi rezonabile, transparente, ușor comparabile, nediscriminatorii” și vor respecta regulamentele A.N.R.E.
Pe de altă parte, prin prisma art. 7 al.(1) din Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 171/2020, tariful universal "se stabilește de către fiecare furnizor de ultimă instanță, pe criterii concurențiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, ușor comparabil, transparent și nediscriminatoriu.
(2) Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal include tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea, serviciul de sistem și serviciul de distribuție."
În contextul în care emiterea de oferte de către furnizorii de energie electrică a debutat destul de târziu și un număr scăzut de cosumatori și-au exercitat dreptul de a beneficia de un contract de energie electrică în regim concurențial, A.N.R.E. a constatat că există riscul ca o mare parte dintre aceștia să rămână practic "captivi" la tarifele de tip universal, care, conform ofertelor furnizorilor, pot fi mai ridicate decât cele concurențiale.
Pentru aceste motive, prin Ordinul nr. 5 al Președintelui A.N.R.E. au fost aduse modificări Ordinului nr. 171/2020, în sensul că furnizorii de energie electrică au obligația de a transmite "clienților din serviciul universal oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, care include prețul energiei electrice active (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea T_G), costurile furnizorului și profitul, precum și tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună sau a altor produse sau servicii în afară de furnizarea de energie electrică."
Prin introducerea acestei reguli, legiuitorul s-a asigurat de faptul că orice client va avea o protecție suplimentară în raporturile contactuale cu furnizorii.
Totodată, noile modificări prevăd și posibilitatea ca furnizorii să aplice o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și cel puțin până la 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială.
Toate aceste beneficii acordate consumatorilor de energie electrică vor subzista până la data de 01.07.2021, termen după care, consumatorilor care nu au încheiat un contract în regim concurențial, li se va aplica prețul din tariful universal stabilit pentru data de mai sus.
În ceea ce privește, informarea consumatorilor de către furnizori, art. 5 din Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 171/2020, astfel cum a fost modificat, statuează că aceștia trebuie să trimită clienților din portofoliu:
" a) odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021:
(i) o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
(ii) formularul de selecție a ofertei prevăzut în anexa nr. 4, care conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurențială alternativă și oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate și perioada de aplicare.
b) în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021, o ofertă concurențială și oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021;
c) odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3."
În urma selecției de către client a uneia dintre ofertele concurențiale, după cel puțin 5 zile de la data primirii formularului selectat, furnizorul are obligația să trimită acestuia prima factură împreună cu o copie de pe contractul de furnizare, semnată.
Mai multe detalii privind liberalizarea pieței de energie dar și posibilele clauze abuzive din contractele de furnizare a energiei electrice puteți găsi și în următorul material:
https://www.universuljuridic.ro/liberalizarea-pietei-de-energie-electrica-si-protectia-consumatorilor/