marți, 17 noiembrie 2020

Noile modificări la Legea nr. 165/2013!!!


Prin Legea nr. 219/2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020 au fost aduse modificări importante în materia legislației ce reglementează stabilirea și acordarea de măsuri compensatorii persoanelor îndreptățite la despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv de către instituțiile statului în perioada regimului comunist și care nu mai pot fi restituite în natură.
Cea mai importantă noutate adusă de actul normativ menționat este reprezentată de modificarea prevederilor art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, în sensul introducerii obligativității utilizării ca reper în evaluarea imobilelor pentru care se vor stabili compensații, a grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională. 
Punctual, textul de lege statuează:
"(6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia. Prin excepție, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de proprietate nu a fost tranzacționat după preluarea abuzivă de stat a imobilului, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională. Evaluarea se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu."
Astfel, conform reglementării actuale, toate persoanele foste proprietare ale imobilelor și moștenitorii acestora vor beneficia de o evaluare realizată prin aplicarea grilei notariale valabile în anul precedent, singura ipoteză în care se va mai utiliza grila notarială din anul 2013, fiind cea a cesionarilor de drepturi.
În varianta anterioară deja consacrată, dispozițiile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013 prevedeau obligația evaluării imobilului pentru care se vor acorda măsuri compensatorii prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 pentru toate categoriile de persoane îndreptățite (exceptat fiind intervalul martie-mai 2020 în care și-a produs efectele Legea nr.22/2020 conform căreia evaluarea se realiza prin aplicarea grilei notariale de la data emiterii deciziei de compensare).
De-a lungul anilor, modalitatea de evaluare imobiliară prin utilizarea grilei notariale din anul 2013 (când piața imobiliară încă își revenea de pe urma crizei financiare din anul 2008 și avea un nivel foarte scăzut) a generat premizele existenței unei categorii de persoane îndreptățite pentru care s-a stabilit măsuri compensatorii de valori derizorii, cu mult sub exigențele unei reale reparații pentru pierderea dreptului de proprietate.
Or în acest context, modificarea dispozițiilor Legii nr.165/2013 în sensul instituirii regulii evaluării imobilului în funcție de grila notarială aplicabilă anului anterior emiterii deciziei de compensare constituie un demers mult așteptat de către majoritatea persoanelor îndreptățite la măsuri compensatorii, în speranța obținerii unei reparații echitabile pentru pierderea dreptului de proprietate.