miercuri, 8 noiembrie 2023

Se suspendă plata titlurilor de plată emise de către A.N.R.P. și emiterea de noi titluri de plată până în data de 01.04.2024!!


Pe fundalul "preocupării" Guvernului pentru reducerea cheltuielilor bugetare, era de așteptat că nu vor scăpa din avalanșa măsurilor luate nici beneficiarii despăgubirilor prevăzute de Legea nr.165/2013, în pofida faptului că  durata procedurii de restituire, grefată pe lipsa de cooperare a instituțiilor implicate, a condus la lipsirea acestora de o justă reparație pentru pierderea exercițiului dreptului de proprietate, timp de zeci de ani de zile. 
Astfel, prin O.U.G. nr. 90/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 979 din 27 octombrie 2023, Guvernul a decis suspendarea plății titlurilor de plată emise de către A.N.R.P. și a emiterii de noi titluri de plată până în data de 01.04.2024.
Concret, art. V al actului normativ menționat prevede
" (1) Prin derogare de la prevederile art. 31 şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, plata sumelor stabilite prin titlurile de plată emise de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, până la data de 31 octombrie 2023 şi neachitate de Ministerul Finanţelor, se efectuează începând cu 1 aprilie 2024
(2) În perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024, se suspendă emiterea de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a titlurilor de plată realizată în baza dispoziţiilor Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv ale Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare."
Aparent, urmare a actului normativ menționat, până în 01.04.2024, persoanele pe numele cărora au fost emise titluri de plată de către A.N.R.P. anterior datei de 31.10.2023 și care nu au fost plătite până la acel moment dar și persoanele pe numele cărora urma a se emite noi titluri de plată sunt lipsite de orice pârghie legală în vederea constrângerii instituțiilor abilitate la îndeplinirea acestor obligații. 
Totuși, ținând cont de faptul că sub imperiul fostei reglementări (Legea nr.247/2005), demersul aproximativ similar de suspendare a emiterii titlurilor de despăgubire și a plății despăgubirilor a stopat procesul de soluționare a dosarelor de despăgubire pentru mai mulți ani, o posibilitate de acțiune a persoanelor îndreptățite ar fi formularea de acțiuni în instanță împotriva A.N.R.P./Ministerului de Finanțe cu invocarea excepției de neconstituționalitate a art. V din O.U.G. nr. 90/2023.
Deși prin prisma blocajelor existente la nivelul instanțelor de judecată, un atare de proces ar părea lipsit de eficiență, apreciem că existența unui număr mare de astfel de litigii, alături de sesizarea diferitelor instituții cu atribuții în materia protecției drepturilor omului, ar exercita o oarecare presiune asupra executivului, cu finalitatea menținerii unor astfel de măsuri pentru un interval de timp cât mai scurt sau, de ce nu, chiar a înlăturării acestora. 
Indiferent de demersurile pentru care vor opta justițiabilii, în mod cert, măsurile luate de Guvern vor aduce din nou România în fața C.E.D.O., cu consecința primirii unei noi conndamnări pentru încălcarea dreptului la proprietate privată.
Mai jos poate fi consultat textul O.U.G. nr. 90.2023 integral