marți, 21 martie 2023

Când trebuie să susțin examenul de reevaluare a cunoștințelor teoretice din domeniul rutier?


Cu susținerea probei teoretice de verificare a cunoștințelor de legislație rutieră și a celei practice de verificare a aptitudinilor și a comportamentului în trafic, s-a confruntat orice posesor de permis de conducere pentru autovehicule. 
Însă este destul de puțin cunoscut faptul că, în anumite circumstanțe, chiar dacă o persoană deține permis de conducere auto în urma promovării examenului mai sus menționat, reverificarea teoretică a cunoștințelor de legislație rutieră poate interveni și ulterior obținerii dreptului de a conduce automobile pe drumurile publice. 
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și Regulamentul de aplicare a acesteia reglementează atât situații obligatorii cât și facultative care presupun reverificarea cunoștințelor teoretice de legislație rutieră ale conducătorului auto, de către examinatorii abilitați. 
Astfel, dispozițiile art. 104 (1) din O.U.G. nr. 195/2002 consfințesc dreptul conducătorului auto sancționat contravențional cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce automobile pe drumurile publice, de a beneficia de reducerea acestei perioade cu o treime, dacă:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.
În plus față de reglementările regăsite în O.U.G. nr. 195/2002, Regulamentul de aplicare a acestui act normativ introduce și posibilitatea reducerii perioadei de suspendare a exercițiului dreptului de a mai conduce autovehicule la 30 de zile, în condițiile promovării verificării teoretice a cunoștințelor de legislație rutieră, obținerii permisului de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei, la care se adaugă și următoarele cerințe:
- în ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei, conducătorul auto să nu fi beneficiat de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice;
- în ultimii 2 ani de la data constatării contravenției pentru care se aplică sancțiunea contravențională complementară, conducătorul auto să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule (art. 221 (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002).
Pe de altă parte, reținem și că atât dispozițiile O.U.G. nr.195/2002 cât și Regulamentul de aplicare a acesteia stabilesc explicit și care sunt situațiile în care conducătorul auto sancționat cu sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice nu poate beneficia de reducerea menționată mai sus, respectiv:
- când contravenientul a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
- când sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);
- când perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
- când perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4);
- când conducătorul auto a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se află sub influența alcoolului;
- când sancțiunea contravențională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.
La susținerea examenului teoretic al cunoștințelor de legislație rutieră, desfășurat în perioada executării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, verificarea se va realiza de către serviciul poliției rutiere care îl are în evidență pe contravenient, fiind declarată admisă persoana care răspunde corect la cel puțin 13 întrebări dintr-un total de 15. 
Din analiza considerentelor mai sus expuse, constatăm că legiuitorul a reglementat posibilitatea reducerii duratei suspendării dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice, ca un drept al conducătorilor auto sau de alte mijloace de transport rutier care îndeplinesc anumite cerințe.
În mod evident, condiția promovării (din nou) a examenului teoretic de cunoștințe rutiere își găsește rațiunea în necesitatea ca persoana contravenientă și care a eludat normele rutiere să își fi însușit cât mai bine noțiunile în speță.
Astfel, dovada promovării examenului de reevaluare a cunoștințelor din domeniul rutier, împreună cu îndeplinirea celorlalte cerințe enumerate mai sus sunt suficiente să probeze un grad de pericol social redus al contravenției săvârșite, ceea ce permite reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
Posibilitatea reducerii duratei sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice constituie, așadar, un beneficiu instituit de legiuitor, de care contravenientul poate să uzeze sau nu.
În cazul în care conducătorul auto sancționat cu sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice înțelege să nu uzeze de această facultate, adică să nu susțină o reexaminare a cunoștințelor teoretice rutiere, suspendarea mai sus menționată va opera pe întreaga durată pentru care a fost dispusă, la împlinirea acesteia conducătorul auto reintrând în drepturi.
Însă reevaluarea cunoștințelor teoretice rutiere nu îmbracă numai forma unui instrument prin care contravenientul urmărește să își ușureze sancțiunea aplicată, ci, și ca o obligație în sarcina acestuia, a cărei îndeplinire condiționează redobândirea dreptului de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice.
În acest sens, dispozițiile art. 106 ind.1 din O.U.G. nr. 195/2002 stabilesc că titularul unui permis de conducere susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;
b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.
Aceeași verificare a cunoștințelor se va susține și atunci când s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) și d), până la expirarea perioadei acesteia. 
În toate cazurile mai sus menționate, dacă persoana vizată nu se va prezenta în vederea susținerii evaluării până la expirarea perioadei de suspendare sau nu va promova testarea, perioadele de suspendare se prelungesc de drept, cu 30 de zile.
Spre deosebire de testarea cu caracter facultativ, examinarea de mai sus se va susține pe raza oricărui serviciu al poliției rutiere.
Prin prisma celor prezentate, constatăm că în prima ipoteză descrisă, promovarea reevaluării testului de cunoștințe în materie rutieră are drept urmare ușurarea sancțiunii aplicate contravenientului prin scurtarea perioadei de timp în care acesta va avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, nepromovarea sau nesusținerea evaluării neavând nicio consecință asupra exercițiului acestui drept, după încetarea perioadei de suspendare. 
Însă în situațiile identificate în care susținerea acestui examen este obligatorie, promovarea reevaluării testării teoretice de cunoștințe rutiere constituie o condiție minimă și obligatorie de a cărei îndeplinire depinde redobândirea exercițiului dreptului de a conduce autovehicule (sau alte mijloace de transport rutier) pe drumurile publice.