luni, 7 ianuarie 2013

ATENŢIE SOFERI: Modificări aduse Codului rutier în 2013!

Anul 2013 aduce noutăţi importante în materia legislaţiei rutiere.
Astfel, Legea nr. 203/2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 760 din 12 noiembrie 2012, modifică substanţial conţinutul O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 203/2012, de la data intrării acesteia în vigoare, vor fi asimilate noţiunii de autovehicule şi mopedele (inclusiv triciclul şi cvadriciclul uşor), deplasarea cu aceste mijloace de trasnport pe drumurile publice fiind condiţionată de deţinerea unui permis de conducere.
Condiţiile vârstei minime pentru obţinerea permisului de conducere, vor fi următoarele: 
- pentru mopede; motociclete  de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;  tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW şi cvadricicluri cu putere maximă de până la 15 kW şi a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfuri), 16 ani împliniţi;
 - pentru motociclete cu sau fara ataş, 20 de ani împliniţi dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2 (motociclete cu puterea maxima de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kW/kg si care nu sunt derivate dintr-un vehicul avand mai mult de dublul puterii sale) sau 24 de ani împliniţi;
- pentru tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW; autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto; ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afara de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu  depăşeşte 8 m; ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;  ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, 21 de ani împliniţi;
- pentru autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului; ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;  troleibuz;  tramvai, 24 de ani împliniţi.
Pentru restul categoriilor de autovehicule, vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de 18 ani.
Cu privire la perioada de valabilitate a permisului de conducere, conform prevederilor Legii nr. 203/2012, aceasta poate fi de 5 sau 10 ani, în funcţie de categoria din care face parte vehiculul pentru care este acordat permisul
Tododată, noile reglementări condiţionează prelungirea valabilităţii permisului de conducere (la data expirării acestuia) de realizarea examenului medical din care să rezulte că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical să conducă vehicule pe drumurile publice.

Mai menţionăm şi că Legea nr. 203/2012 transformă toate subcategoriile de vehicule prevăzute de reglementarea anterioară în categorii distincte, realizând şi o echivalare a acestora, echivalare prezentată pe larg în art. II din actul normativ susamintit.
Pentru mai multe detalii, puteţi studia conţinutul Legii nr. 203/2012, accesând următoarul link:
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_203_2012_modificare_oug_195_2002_circulatia_drumurile_publice.php