joi, 6 iulie 2023

Clauzele abuzive în contractele dintre profesioniști


1. Domeniul de aplicare al clauzelor abuzive 
Este deja de notorietate faptul că instituția clauzelor contractuale abuzive constituie un instrument juridic aflat la îndemâna persoanelor fizice care au calitatea de consumator, fiind titulare ale unor contracte de prestări servicii încheiate cu diverși profesioniști.
Această concluzie, acceptată în unanimitate în jurisprudența instanțelor de judecată din domeniu, se desprinde, fără nicio posibilitate de tăgadă, din conținutul prevederilor art. 1 și 2 ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori.
Articolele citate limitează domeniul de aplicare al Legii nr. 193/2000 la sfera raporturilor juridice dintre consumatori și profesioniști, prin consumator înțelegându-se "orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în temeiul unui contract (...), acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale", iar prin profesionist "orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract (...) acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, precum și orice persoană care acționează în același scop în numele sau pe seama acesteia".

Mai multe detalii găsiți pe 


Niciun comentariu: