sâmbătă, 8 mai 2021

A.N.R.P. ignoră din nou dispozițiile Legii nr.165/2013


 În Monitorul Oficial nr. 466/04.05.2021 a fost publicată Decizia C.C.R. nr. 189/18.03.2021 prin care au fost declarate neconstituționale prevederile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acestea au fost modificate  prin Legea nr.219/2020. 
Textul de lege declarat neconstituțional instituia regula evaluării imobilelor pentru care fuseseră propuse despăgubiri în funcție de grila notarială aferentă anului 2013, exceptați fiind foștii proprietari sau moștenitorii legali sau testamentari ai acestora, ale căror bunuri urmau a fi evaluate în funcție de grila notarială anterioară anului emiterii deciziei de compensare. 
În urma publicării deciziei menționate în Monitorul Oficial, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a emis o comunicare (existentă pe siteul instituției) prin care susține că se află în imposibilitatea soluționării dosarelor de despăgubire, datorită lipsei cadrului legal care să îi permită acest lucru.
Indiscutabil publicarea Deciziei C.C.R. nr.189/18.03.2021 în Monitorul Oficial are ca efect suspendarea pentru 45 de zile a prevederilor declarate neconstituționale, urmând ca acestea să înceteze de drept dacă nu vor fi aduse în concordanță cu dispozițiile Constituției. 
Din dispozitivul deciziei în speță, reținem că este vorba de declararea ca neconstituționale a prevederilor art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum acestea au fost modificate  prin Legea nr.219/2020.
Consecința indiscutabilă a suspendării/încetării aplicării prevederilor în speță este reprezentată de reactivarea prevederilor Legii nr. 165/2013 în varianta anterioară intervenirii textului de lege declarat neconstituțional.
Or anterior Legii nr. 219/2020, dispozițiile art. 21 al.(6) din Legea nr. 165/2013 fuseseră modificate prin Legea nr.22/2020 și stabileau:
" Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu."
Aplicarea dispozițiilor legale citate mai sus a fost, la rândul său, suspendată prin O.U.G. nr. 72/2020, până la data de 01.03.2021, interval care a fost depășit.
În aceste condiții este mai mult decât evident că în prezent, în urma publicării în Monitorul Oficial a Deciziei C.C.R. nr. 189/18.03.2021, cadrul legal care reglementează modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru bunurile preluate de stat în mod abuziv este reprezentată de prevederile art. 21 al.(6) din Legea nr.165/2013 în varianta modificată de Legea nr.22/2020, respectiv prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de compensare.
În concluzie, constatăm că poziția adoptată de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 
constituie încă o încercare a acestei instituții de a tergiversa pe cât posibil soluționarea dosarelor de despăgubire. 

Niciun comentariu: