miercuri, 28 iulie 2021

Măsuri de combatere a epidemiei de SARS-CoV-2 aplicabile la intrarea pe teritoriul României


În contextul în care ne aflăm în plin sezon estival, majoritatea țărilor europene și-au deschis porțile pentru turiști, iar românii sunt mai mult decât dornici să petreacă vacanțe în străinătate, Guvernul  a considerat necesar să reconfigureze măsurile de combatere a epidemiei de SARS-CoV-2, emițând mai multe acte normative de interes în domeniu.
Astfel, prin Hotărârea nr. 43/01.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 658/02.07.2021, s-au aprobat noi reguli și criterii cu privire la carantinarea persoanelor care sosesc în România din țările cu risc epidemiologic ridicat.
Totodată, în data de 27.07.2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 736,  Hotărârea  nr. 51/26.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care s-au adus modificări Hotărârii nr. 43/01.07.2021.
Prin Hotărârea nr. 43/01.07.2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit clasificarea  țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, în 3 mari categorii: verde (cu o rată de incidență de până în 1,5 la 1000 de locuitori), galbenă ( cu o rată de incidență situată între 1,5 și 3 la 1 000 de locuitori) și roșie (cu o rată de incidență mai mare sau egală cu 3 la 1000 de locuitori).
Reglementarea respectivă a venit în contextul în care din ce în ce mai multe state și-au deschis granițele pentru călătoriile neesențiale, multe persoane fiind interesate să se deplaseze în străinătate.
Conform Hotărârii nr. 43/01.07.2021, în funcție de încadrarea în categoria de risc epidemiologic a statului/zonei din care sosesc, persoanele care se reîntorc în România, trebuie să respecte următoarele reguli la intrarea în țară:
- persoanele care provin dintr-un stat aflat în zona verde nu sunt supuse măsurii carantinării;
- pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din state aflate în zonele galbene sau roșii se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile;
- sunt exceptate de la măsura carantinării persoanele care sosesc pe teritoriul României din state aflate în zona galbenă sau roșie care nu prezintă simptome asociate COVID-19, care au fost vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România,  persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării, lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi, elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată.
- persoanele cu vârsta de 16 ani împliniți care provin din zona galbenă și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) vor fi, de asemenea, exceptate de la măsura carantinării.
persoanele cu vârsta de 16 ani împliniți care provin din zona roșie vor fi obligate la măsura carantinării, cu excepția situației în care rămân pe teritoriul României cel mult 72 de ore (3 zile) și prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR efectuat în condițiile de mai sus.
Dacă persoanele care provin din zona galbenă nu dețin un test RT-PCR negativ la data intrării în țară, acestea vor fi carantinate, urmând ca măsura să înceteze dacă acestea prezintă un test negativ și nu au simptome asociate SARS-CoV-2
În situația persoanelor care provin din zona roșie, acestea vor putea ieși din carantină după a 10-a zi, dacă efectuează un test RT- PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
Celor care sosesc din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud și India li se vor aplica reguli mai restrictive, fiind exceptate de la măsura carantinării doar categorii limitate de persoane, respectiv cele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România, cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).
Reținem și că prin Hotărârea  nr. 51/26.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în toate situațiile mai sus menționate, a fost ridicat pragul de vârstă până la care minorii sunt exceptați de la prezentarea unui test RT-PCR negativ de la 3 ani, la 6 ani.
Astfel, obligația prezentării unui test RT-PCR negativ în vederea evitării carantinării se aplică categoriei de minori cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, conform regulilor amintite.
În concluzie, pentru a evita "surprize" neplăcute la revenirea în țară dintr-o călătorie în străinătate este recomandat să consultăm lista țărilor și încadrarea acestora în cele 3 categorii actualizată și măsurile aplicabile pentru fiecare categorie în parte, la intrarea în România.
Nu în ultimul rând, reținem și că în situația în care s-a procedat la carantinarea unei persoane cu încălcarea prevederilor legale, aceasta are posibilitatea contestării deciziei de carantinare în condițiile prevăzute de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. 

Niciun comentariu: