luni, 25 mai 2020

Noi modificări la Legea dării în plată

În Monitorul Oficial nr. 386/13.05.2020 a fost publicată Legea nr. 52 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, act normativ care aduce modificări importante în domeniu.
Astfel, în varianta sa inițială, Legea nr.77/2016, astfel cum aceasta a fost interpretată de către Curtea Constituțională prin Decizia nr. 623/2016 a dublat practic demersul de dare în plată referit expres de actul normativ citat, de posibilitatea adaptării convenției de credit, ambele fiind condiționate de existența impreviziunii contractuale.
Impreviziunea, a fost definită ca  "un eveniment excepţional şi exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului în privinţa amplorii şi efectelor sale", analizarea acesteia fiind lăsată la aprecierea instanțelor de judecată, de la caz la caz, generându-se o practică neunitară, de multe în detrimentul consumatorilor. 
În acest context, Legea nr. 52/2020 reglementează expres și limitativ două situații clare de impreviziune contractuală, respectiv:
- ipoteza în care, pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit;
- situația în care pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.
Această modificare este bine venită și va oferi instanțelor de judecată investite cu soluționarea unor cereri în materie, criterii clare în demersul de apreciere a impreviziunii contractuale.
Pe de altă parte, dacă de varianta inițială a Legii dării în plată beneficiau, în principal, consumatorii care au contractat credite în franci elvețieni (datorită hipervalorizării acestei valute), prin introducerea celui de-al doilea caz de impreviziune care vizează evoluția dobânzii contractuale, legiuitorul extinde sfera de incidență a procedurii de dare în plată/reechilibrare și asupra creditelor în alte valute.
O altă modificare importantă este reprezentată de faptul că impreviziunea va fi prezumată în favoarea consumatorului, creditorul având obligația de a dovedi neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate a notificării și respectiv reaua credință a debitorului.
În concluzie, reținem că noul act normativ deschide calea inițierii unei proceduri de dare în plată/reechilibrare cu efecte predictibile pentru debitorii de bună credință, care se încadrează în categoria vizată de Legea nr.77/2016 și care se află în imposibilitatea de a-și mai achita ratele contractuale, din motivele mai sus menționate.

Niciun comentariu: