duminică, 31 mai 2020

Liberalizarea prețului gazelor!!

În Monitorul Oficial nr. 243 din 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul A.N.R.E. nr. 27/2020
pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate.
Actul normativ intervine în implementarea calendarului de liberalizare a prețului energiei electrice și a gazelor naturale și cu finalitatea constituirii unei piețe libere în domeniu.
Calendarul de eliminare treptată a prețului reglementat pentru consumatorii casnici a început în iulie 2013, prin demersuri concrete de încurajare a pieței concurențiale și înlăturare a monopolului.
Una dintre etapele finale ale acestui calendar este reprezentată de eliminarea prețurilor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și introducerea unor prețuri libere și negociabile.
Dacă pentru marii consumatori, această fază a fost parcursă mai devreme în procedura de liberalizare a pieței gazelor naturale, pentru consumatorii finali casnici, liberalizarea prețului gazelor constituie un demers pe cale de a începe și care va produce efecte notabile asupra consumatorilor.
Astfel, Ordinul A.N.R.E. nr. 27/2020 reglementează obligațiile furnizorului de gaze naturale și ale consumatorilor finali, din perspectiva liberalizării pieței în domeniu.
Actul normativ menționat introduce dreptul de eligibilitate al clienților finali, care până la data de 30.06.2020 vor avea posibilitatea să își aleagă furnizorul de gaze naturale și să încheie cu acesta un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.
În vederea realizării acestui demers, în perioada 1 mai-30 iunie 2020, furnizorul de gaze naturale are obligația de a transmite lunar clienților casnici din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial, o informare conținând o ofertă cu prețul propus începând cu data de 1 iulie 2020 împreună cu detalii referitoare la consultarea propunerii de contract.
În aceeași perioadă de timp, furnizorul de gaze naturale este obligat să afișeze informarea menționată și la punctul unic de contact, în centrele de relații cu clienții și pe pagina principală a propriului site, la loc vizibil.
În situația în care clienții casnici nu au încheiat un nou contract în condițiile pieței concurențiale, în intervalul 1 iulie 2020-30 iunie 2021, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor în vigoare la data de 30 iunie 2020, cu excepția clauzelor din cuprinsul acestora privind prețul reglementat, adică la prețul aferent ofertei comunicate clientului.
În ipoteza ajustării prețului menționat, furnizorul de gaze naturale are obligația de a comunica acest lucru clientului final, cu posibilitatea ca acesta să denunțe contractul în situația neacceptării noului preț.
Obligația furnizorilor de gaze naturale de informare trimestrială a clienților care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și care nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial subzistă și în intervalul 1 iulie 2020-31 martie 2021.
Totodată, conform art. 6 din Ordinul A.N.R.E. nr.27/2020, în perioada 1 aprilie-31 mai 2021, furnizorul de gaze naturale va transmite clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, o notificare care va avea atașată o ofertă cu prețul propus de către acesta pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021, însoțită de informații unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.
În ipoteza neexercitării dreptului de eligibilitate până la data de 30 iunie 2021 și a neîncheierii unui contract de furnizare în regim concurențial, oferta menționată mai sus va fi considerată acceptată și contractul de furnizare va fi considerat încheiat tacit începând cu 1 iulie 2021, fiind exceptată situația în care, până la data menționată, clientul notifică furnizorului refuzul de semnare sau modificarea condițiilor contractuale. 
De menționat și că este interzisă orice clauză contractuală care permite modificarea unilaterală de către furnizor a contractului de furnizare gaze naturale, orice demers în acest sens fiind realizat prin încheierea unui act adițional.
De asemenea, constatăm și că furnizorii cu clienți casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial trebuie să poată face dovada că au depus toate diligențele pentru informarea acestora cu privire la necesitatea de a încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.
Sintetizând cele expuse, conchidem că liberalizarea prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici constituie un demers care vizează restructurarea pieței în domeniu, prin crearea unor prețuri care nu vor mai fi reglementate, care în niciun caz nu vor fi stabilite în mod unilateral de către furnizor și a căror evoluție se va baza exclusiv pe negocierea părților contractuale și pe relația dintre cerere și ofertă.
În plan comunitar, întregul proces de liberalizare a pieței energiei a fost reclamat de prevederile art. 37 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și ale art. 40 lit.c) din Directiva 2009/73/CEE, texte legale care prevăd circumscrierea oricărui monopol național cu caracter comercial eliminării excluderii oricărei discriminări între resortisanții statelor membre cu privire la condițiile de aprovizionare și comercializare alături de "eliminarea restricţiilor privind comerţul cu gaze naturale între statele membre, inclusiv dezvoltarea unor capacităţi transfrontaliere de transport corespunzătoare pentru a satisface cererea și a îmbunătăţi integrarea pieţelor naţionale.."
Revenind la dispozițiile Ordinului A.N.R.E. nr. 27/2020, observăm că în ipoteza în care furnizorii de gaze naturale eludează obligațiile stabilite în sarcina acestora pe parcursul procesului de liberalizare a prețului gazelor, instituția de control și intervenție este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Totodată, din perspectiva calității de consumator a clientului casnic și respectiv a celei de comerciant/profesionist deținută de furnizor, notăm că raporturile dintre aceștia intră și sub incidența Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, eventualele prevederi abuzive din contractele în speță fiind prohibite și sancționate, ca atare.
Prin prisma celor expuse, reținem că, indiferent dacă au fost înștiințați sau nu, pentru a evita practicarea unui preț al gazelor naturale impus de către furnizor, până la data de 30.06.2020 toți consumatorii finali trebuie să își aleagă furnizorul de gaze naturale și să încheie un nou contract cu acesta în regim concurențial.Niciun comentariu: