vineri, 15 mai 2020

Amenzile contravenționale aplicate în perioada stării de urgență pot fi contestate cu succes

În scopul combaterii răspândirii epidemiei de SARS-COV 2, prin Decretul nr. 195/2020 și respectiv prin Decretul nr. 240/2020, în perioada 16.03.2020 - 14.05.2020, în România a fost decretată și menținută starea de urgență.
În acest interval de timp, prin ordonanțe militare succesive, s-au restrâns mai multe drepturi și libertăți individuale, fiind aplicate și o serie de amenzi contravenționale, unele poate justificate, altele comportând un vădit caracter abuziv.
Până la data de 31.03.2020, sancțiunile menționate au fost întemeiate pe dispozițiile art. 28 al O.U.G. nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, text de lege care, în varianta în vigoare la acel moment, sancționa încălcarea măsurilor dispuse în perioada stării de urgență cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.
Din dorința (excesivă?) a autorităților de a responsabiliza mai mult populația cu privire la respectarea măsurilor de combatere a epidemiei, începând cu data de 31.03.2020, prin O.U.G. nr. 34/2020, conținutul art. 28 al. O.U.G. nr. 1/1999 a fost modificat în sensul înăspririi sancțiunilor aplicate, amenzile crescând la 2.000 lei până la 20.000 lei pentru persoane fizice și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.
În contextul expus, atât O.U.G. nr. 1/1999 cât și O.U.G. nr. 34/2020 (în ansamblul lor și pe texte de lege) au fost atacate la Curtea Constituțională, fiind invocate diverse critici de neconstituționalitate de către Avocatul Poporului.
Prin Decizia C.C.R. nr. 152/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 387/13.05.2020, a fost admisă excepția de neconstituționalitate a art. 28 din O.U.G.nr.1/1999, constatându-se că prevederile acestuia sunt neconstituționale și excepția de neconstituționalitate în ceea ce privește O.U.G. nr. 34/2020, constatându-se că aceasta este neconstituțională în ansamblul său.
Ceea ce a condus Curtea Constituțională la pronunțarea acestei soluții a fost următorul raționament:
În ceea ce privește O.U.G. nr. 34/2020, s-a statuat că aceasta este  "neconstituțională, în ansamblul său, întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constituționale cuprinse în art. 115 alin. (6)" (din Constituție) "care stabilesc limitele competenței Guvernului de a emite ordonanțe de urgență".
Reținem că prevederile art. 115 al.(6) din Constituție au restrâns competența de legiferare a Guvernului în domenii care pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale, astfel de materii reclamând intervenția legiuitorului.
Referitor la art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999, s-a observat de către Curtea Constituțională că acesta "nu indică în mod clar și neechivoc, în cuprinsul normei legale, actele, faptele sau omisiunile care constituie contravenții și nici nu permit identificarea cu ușurință a acestora, prin trimiterea la actele normative cu care textul incriminator se află în conexiune" și că "în absența indicării cu exactitate a dispozițiilor legale la care se face trimiterea, nu sunt respectate regulile de tehnică legislativă cuprinse în art. 50 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000".
În viziunea Curții, situația expusă contravine principiului fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție, precum și principiului restrângerii proporționale a drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art. 53 alin. (2) din Constituție, dar și cel al dreptului la un proces echitabil reglementat de 21 al.(3) din Legea fundamentală.
În contextul în care însuși textul de lege pe care s-au întemeiat amenzile aplicate a fost declarat neconstituțional, este logic și echitabil ca toate procesele verbale astfel întocmite să fie anulate de către instanța de judecată.
Acestea fiind zise, reținem că în aplicarea celor statuate de Curtea Constituțională și constatând și că în conformitate cu Decretul nr. 195/2020 și Decretul nr. 240/2020, termenele născute în perioada stării de urgență nu încep să curgă pe durata acesteia, începând cu data de 15.05.2020 și până la data de 29.05.2020, se pot contesta cu succes amenzile contravenționale aplicate.

Niciun comentariu: