joi, 25 iulie 2013

Cu noile taxe de timbru, procesele devin un luxChiar înainte de începerea vacanţei judecătoreşti, legiuitorul nostru a mai scos din sacul său cu reglementări (mai mult sau mai puţin surprinzătoare), un nou act normativ care modifică radical sistemul taxelor de timbru. Este vorba de Ordonanţa de Urgenţă nr. 80/2013 care modifică modalitatea de calcul şi valoarea taxelor de timbru pentru aproape toate tipurile de cereri adresate instanţelor judecătoreşti. Totodată, raportat la noile reglementări, o serie de cereri de chemare în judecată care până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 80/2013 erau scutite de plata taxei de timbru, vor fi timbrate de acum înainte.
Concret, cuantumul taxelor de timbru va creşte substanţial în cazul tuturor cererilor de chemare în judecată. Pentru o cerere de divorţ, de exemplu, justiţiabilii vor scoate din buzunar până la 200 de lei (în funcţie de motivul pe care îşi întemeiază acţiunea). În materia executării silite, contestaţia la executare se va timbra în funcţie de valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau de valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite, dar nu mai mult de 1 000 lei. Cererile de recuzare sau strămutare în materie civilă se vor timbra cu 100 de lei. Un aspect care nu poate fi trecut cu vederea îl reprezintă şi obligativitatea timbrajului în cazul plângerilor contravenţionale care se vor timbra cu suma de 20 de lei.
Acestea sunt doar câteva dintre modificările introduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 80/2013, textul integral al acesteia putând fi studiat mai jos.
Este evident că, prin creşterea dramatică a cuantumului taxelor de timbru şi prin extinderea sferei obligativităţii timbrajului asupra unor cereri de chemare în judecată care prin esenţa lor ar trebui să fie scutite de la plata vreunei taxe de timbru, noua reglementare eludează cele mai elementare principii de drept începând cu liberul acces la justiţie şi interzicerea discriminării şi ajungându-se chiar până la încălcarea prezumţiei de nevinovăţie (dacă luăm în considerare obligativitatea timbrajului în materie contravenţională). 
Se pare că deja, în şedinţa din 29-30.06.2013, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România a adoptat un apel către Guvern, Parlament şi către toate celelalte instituţii abilitate, cu solicitarea restabilirii garanţiilor ce incumbă respectării dreptului la un proces echitabil, garanţii ce au fost încălcate prin noua reglementare.
Pentru mai multe informaţii, găsiţi textul Ordonanţei de Urgenţă nr. 80/2013 aici  http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_80_2013_taxele_judiciare_de_timbru_ordonanta_de_urgenta_80_2013.php

Niciun comentariu: