miercuri, 16 august 2023

Ce facem când furnizorii de utilități refuză să ne soluționeze în termen rezonabil solicitările?


De când cu liberalizarea pieței de energie electrică și gaze naturale și în contextul creșterii accentuate a prețurilor din domeniu, toți consumatorii casnici au devenit din ce în ce mai preocupați de identificarea furnizorilor cu ofertele cele mai concurențiale.
Însă, nu de puține ori, satisfacția încheierii unui contract de furnizare energie electrică sau gaze naturale în condiții aparent avantajoase pentru clientul final este "temperată" în momentul când acesta din urmă se lovește de lipsa de pregătire, lipsa de interes sau chiar reaua voință a furnizorilor unor astfel de servicii.
Mai concret, în momentul când încep să fie emise facturile și când constatăm că acestea sunt întocmite eronat și contrar prevederilor contractuale.
Într-o astfel de situație, modalitatea cea mai la îndemână aflată la dispoziția consumatorului este reprezentată de formularea unei sesizări către furnizor, în care se descrie neregula constatată și se solicită remedierea acesteia.
Însă de cele mai multe ori, sesizările formulate de către consumatorii nemulțumiți și chiar prejudiciați de furnizori sunt soluționate cu foarte mare întârziere sau chiar rămân nerezolvate.
Ordinul A.N.R.E. nr.83/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial nr.670 din 7 iulie 2021 urmărește tocmai remedierea unor astfel de neregularități. 
Astfel, actul normativ menționat reglementează anumite standarde minime de performanță în activitatea desfășurată de furnizorii de energie electrică și gaze naturale, standarde de performanță care impun și soluționarea anumitor solicitări în anumite termene și acordarea de despăgubiri către consumatorii finali când aceste termene sunt depășite. 
Cu titlu de exemplu, în ipoteza formulării unei solicitări referitoare la o factură emisă de furnizor, dispozițiile art. 9 din Anexa - Standard de Performanță la Ordinul nr. 83/2021 stabilesc un nivel garantat al indicatorului de calitate de 5 zile lucrătoare, prin indicator de calitate înțelegându-se "numărul de zile lucrătoare de la data înregistrării la furnizor a unei solicitări referitoare la o factură emisă până la data transmiterii către solicitant a răspunsului la această solicitare ".
Același articol stabilește că în situația în care nivelul garantat menționat mai sus este depășit, furnizorul plătește solicitantului o compensație, care conform Anexei nr.1 din ordin  este de 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a doua zi de întârziere.
Într-o manieră similară, Ordinul nr. 83/2021 instituie indicatori de calitate, adică termene imperative pentru soluționarea unor neregularități și pentru următoarele situații: solicitări de transmitere a unei oferte de furnizare, solicitări de încheiere a unui contract de furnizare, solicitări de modificare/completare a unui contract de furnizare, sesizări referitoare la întreruperea/limitarea furnizării la locul de consum dispusă nejustificat de către furnizor, solicitări de reluare a furnizării la locul de consum, a cărei întrerupere/limitare a fost dispusă de către furnizor, solicitări primite al căror obiect este legat de domeniul de activitate al operatorului de rețea, timpul de transmitere către solicitant a răspunsului primit de la operatorul de rețea, solicitări referitoare la procesul de schimbare a furnizorului,  etc.
În mod cu totul surprinzător, actul normativ instituie chiar și un indicator de calitate privind timpul de preluare a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (call center) către furnizor acesta fiind de 8 minute de la momentul selectării opțiunii de preluare a apelului de către un operator uman. 
Așadar, data viitoare când furnizorul dvs. de energie electrică/gaze naturale ignoră solicitările pe care i le-ați adresat, nu uitați de prevederile legale mai sus menționate. 
Pentru mai multe detalii, Ordinul nr. 83/2021 poate fi consultat la următorul link: 
Niciun comentariu: