joi, 4 august 2022

De la calculul ratelor bancare prin raportare la indicele Robor la stabilirea acestora în funcție de I.R.C.C.


Despre creditele bancare, s-a spus în repetate rânduri că este bine să te împrumuți în moneda în care ești plătit, cu scopul eliminării din start a riscului deprecierii valutei în care îți obții venitul, față de cea în care ai contractat creditul și în care ai obligația de a achita ratele.
Riscul contractării unor credite bancare într-o monedă diferită față de cea în care ești remunerat a fost observat de către toată lumea în ultimii ani, când moneda CHF a cunoscut o hiper-valorizare nemaîntâlnită, ceea ce a condus la creșterea cu 100% a ratelor de credit în franci elvețieni.
În mod indiscutabil, spre deosebire de titularii creditelor în monedă străină, care se pot confrunta cu volatilitatea pieței valutare (uneori deosebit de crescută precum cea a monedei CHF), titularii de credite bancare în RON au avut și au o protecție sporită față de evoluția cursurilor de schimb. 
Din nefericire, recent, inflația crescută ca urmare a efectelor economice ale pandemiei de coronavirus a început să pună probleme chiar și titularilor de credite în lei, ale căror rate bancare încep să crească accelerat, datorită evoluției indicelui Robor.
Punctual, în conformitate cu dispozițiile art. 37 lit. (a) din O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, într-o variantă inițială, în cazul creditelor bancare în moneda RON cu dobândă variabilă, dobânda contractuală se calcula în funcție de indicele Robor sau dobânda de referință a B.N.R. și marja fixă a băncii.
Ulterior, această modalitate de calcul a fost reconfirmată și de O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile.
Întrucât încă din timpul crizei financiare din 2008, se constatase că indicele Robor poate avea un grad de fluctuație deosebit de ridicat, cu consecințe economice nefaste asupra titularilor de credite bancare în lei, legiuitorul a urmărit eliminarea acestuia de pe piața bancară.
Astfel, prin art. II și III din O.U.G. nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 02.05.2019, în cazul creditelor în lei, dobânda contractuală se va determina în funcție de un indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă (indicele de referință pentru creditele consumatorilor - I.R.C.C.), la care creditorul poate adăuga o marjă fixă. 
Conform actului normativ menționat, indicele de referință pentru creditele consumatorilor se calculează la finalul fiecărui trimestru, pentru trimestrul următor, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior.
Indicele de referință se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naționale a României, se actualizează permament pe website-urile creditorilor și la toate punctele de lucru ale acestora, valoarea sa putând fi redusă de creditor pe parcursul derulării contractului.
Prin prisma dispozițiilor art. XI din O.U.G. nr. 19/2019, reținem că noul indice de referință se va aplica tuturor convențiilor de credit încheiate după data de 02.05.2019 și refinanțării creditelor contractate anterior acestei date.
În ceea ce privește contractele aflate în derulare la data de mai sus, indicele de referință pentru creditele consumatorilor se va putea aplica numai cu acordul părților, materializat într-un act adițional, creditorii având obligația să răspundă în termen de 60 de zile, cererilor de modificare sau de refinanțare.
Constatăm așadar că în prezent, pe piața bancară există două categorii de titulari de credite bancare în lei, respectiv cea reprezentată de consumatorii care au contractat credite anterior datei de 02.05.2019 și care vor achita o dobândă contractuală calculată în funcție de indicele Robor și cea reprezentată de consumatorii care au contractat credite ulterior datei menționate și care vor achita o dobândă contractuală calculată în funcție de indicele de referință pentru creditele consumatorilor.
În plus față de cele menționate, pentru a nu crea o dicriminare față de cele două categorii de consumatori, legiuitorul a reglementat și posibilitatea ca oricare titular de credit în lei supus indicelui Robor, să formuleze o cerere pentru refinanțarea creditului sau pentru modificarea convenției de credit în vederea înlocuirii indicelui Robor cu I.R.C.C.
În prezent, valoarea indicelui de referință pentru creditele consumatorilor pare mult mai atrăgătoare pentru împrumutați, față de nivelul Robor, care este în continuă creștere.
Cu toate acestea, este greu de spus care dintre cele două repere financiare devine mai avantajos, cu atât mai mult cu cât, în luarea deciziei de a opta pentru înlocuirea indicelui Robor cu I.R.C.C., trebuie avut în vedere că evoluția celor doi parametri este în strânsă corelație, cu mențiunea că în cazul I.R.C.C. există o întârziere de până la 6 luni, față de Robor.


Niciun comentariu: