luni, 1 august 2022

Contestație formulată de Eurobank S.A. împotriva notificării de dare în plată, respinsă!

În data de 20.06.2022, Tribunalul Argeș a respins ca nefondat apelul promovat de către Eurobank S.A. împotriva Sentinței Civile nr. 5183/09.10.2020, prin care Judecătoria Pitești a respins ca neîntemeiată contestația la notificarea de dare în plată formulată de instituția bancară mai sus menționată.
Astfel, Sentința Civilă nr. 5183/2020 a rămas definitivă, confirmarea validității notificării de dare în plată întocmită pe numele clientei noastre deschizând calea către constatarea stingerii debitului acesteia față de bancă, în conformitate  cu dispozițiile Legii nr. 77/2016.
Particularitatea cauzei este reprezentată de faptul că ulterior semnării convenției de credit, unul dintre debitori a decedat, ratele lunare fiind achitate ani de zile de codebitor, care în ultimă instanță a înțeles să inițieze procedura prevăzută de Legea nr. 77/2016.
În susținerea cererii de chemare în judecată, contestatoarea a invocat prevederile art. 6 (3) din Legea nr. 77/2016, conform căruia demersurile în sensul inițierii procedurii de dare în plată pot fi "întreprinse și de codebitori, precum și de garanții personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi".
Astfel, a considerat contestatoarea că în aplicarea dispozițiilor art. 6 (3) din Legea nr.77/2016, procedura dării în plată nu poate fi inițiată doar de un singur codebitor, fiind necesar acordul celuilalt debitor sau al moștenitorilor acestuia.
Interpretând textul de lege citat, instanța de judecată a stabilit că "acordul menţionat se circumscrie situaţiei în care notificarea este formulată de garanţii consumatorului principal, nefiind necesar în situaţia în care notificarea este formulată chiar de acesta". 
Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos motivarea instanței de judecată.

Niciun comentariu: