miercuri, 1 aprilie 2015

Când te amendează ANAF pentru lipsa bonului fiscal

În urma modificărilor legislative intrate în vigoare la data de 01.03.2015, ANAF nu mai pridideşte să aplice sancţiuni contravenţionale pentru neemiterea bonurilor fiscale, chiar şi pentru sume derizorii. Acestea sunt întemeiate pe prevederile art. 10 şi 11 din O.G. nr.28/1999, cuantumul amenzilor ridicându-se chiar şi la 15 000 lei. În plus, pentru faptele menţionate, ANAF aplică şi sancţiunea complementară de suspendare a funcţionării societăţii comerciale/punctului de lucru, pe perioada de 1-3 luni. Este de prisos să menţionăm că în cazul celor sancţionaţi pentru un plus faptic în casă de câţiva lei, aceste sancţiuni sunt total disproporţionate în raport cu gravitatea faptei, cu circumstanţele în care aceasta a fost săvârşită şi cu urmările sale.
În acest context, sancţiunile aplicate în modalitatea expusă mai sus încalcă cu prisosinţă prevederile art. 5, 7 şi 21 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ele putând fin contestate cu succes în instanţă .
Mai jos reproducem textul art. 5, 7 şi 21 din O.G. nr. 2/2001:
Art.5 "(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.
(6) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei."

Art.7 "(1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune."

Art. 21 "(3) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal."

Niciun comentariu: