duminică, 30 septembrie 2012

Pentru cei îndreptăţiţi la despăgubiri în numerar: titlurile de plată emise de către A.N.R.P. sunt executorii de drept

Deşi procedurile de evaluare şi de stabilire a despăgubirilor în numerar sunt suspendate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2012, posesorii titlurilor de plată emise de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, titluri de plată prin care li se acordă sume de bani, se pot considera norocoşi.
Raportat la prevederile art. 19 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, constatăm că actele susamintite sunt poziţionate, indubitabil, în sfera actelor administrative.
Pe de altă parte, dispoziţiile Legii nr. 554/2004, şi mai precis  art. 2 al.(1) lit. c) conferă tuturor actelor administrative caracter executoriu de drept, definind actul administrativ ca "actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice".
Reţinând cele expuse, şi dând eficienţă şi prevederilor art. 374 ind.1 C.P.C. („Înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul executoriu sunt puse în executare fără investirea cu formulă executorie”) conchidem că deciziile reprezentând titlul de plată emise de către A.N.R.P. pot fi executate silit asupra sumelor ce le conţin, fără vreo altă formalitate din partea deţinătorului.
Astfel, cum decizia reprezentând titlul de despăgubire este executorie de drept, executarea silită a acesteia nu este condiţionată de existenţa vreunei sentinţe irevocabile care să oblige instituţia la emiterea actului respectiv.
De asemenea, nu este necesară nici investirea acesteia cu formulă executorie, caracterul său executoriu fiind recunoscut chiar de dispoziţiile Legii nr. 554/2004.
În acest context, pentru a primi sumele ce vi s-au acordat, puteţi iniţia demersurile în vederea executării silite împotriva debitorului Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

Niciun comentariu: