duminică, 10 noiembrie 2019

Minor încadrat în grad de handicap grav. Obligarea pârâtului Consiliul Local la plata în beneficiul acestuia a indemnizației de însoțitor lunar, inclusiv pentru perioadele în care minorul se află găzduit într-un centru aflat în subordinea D.G.A.S.P.C.,pentru a urma cursurile unei școli speciale.


Niciun comentariu: