vineri, 16 august 2019

Modificări la Legea nr. 165/2013


Prin Legea nr. 111/2019 au fost modificate dispozițiile art. 35 din Legea nr. 165/2013, prevederi ce vizau competența teritorială a instanțelor îndreptățite să soluționeze cererile de chemare în judecată având ca obiect contestarea deciziilor de compensare sau refuzul emiterii acestora de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor. 
Astfel, dacă prevederile textului de lege în varianta inițială stabileau că instanța competentă să soluționeze astfel de cereri este secția civilă a tribunalului unde se află sediul entității abilitate de lege, respectiv al Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, modificările aduse articolului 35 statuează că astfel de acțiuni în justiție sunt în competența secției civile a tribunalului de la sediul imobilului. 
Modificările menționate prezintă interes sporit pentru titularii dosarelor de despăgubire care doresc să promoveze cereri de chemare în judecată în vederea contestării deciziilor de compensare sau a obligării Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la emiterea acestora și care se vor adresa instanțelor de la sediul imobilelor ce constituie obiectul notificării. 

Niciun comentariu: