miercuri, 19 septembrie 2018

Recursuri în materia clauzelor abuzive inadmisibile!

Dispozițiile art. XVIII al. (2) al Legii nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 impuneau un prag valoric de 1 000 000 RON până la care hotărârile pronunțate în soluționarea acțiunilor și cererilor în bani erau excluse de la calea de atac a recursului. 
 Prin Decizia C.C.R. nr. 369/2017, analizându-se constituționalitatea textului legal menționat, s-a constatat că sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinsă în art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este neconstituțională". 
Cu alte cuvinte, prin decizia menționată Curtea Constituțională a eliminat pragul valoric sub care hotărârile pronunțate în  soluționarea acțiunilor și cererilor în bani erau exceptate de la calea de atac a recursului, urmând ca și în aceste litigii să se parcurgă trei grade de jurisdicție, respectiv fond, apel, recurs.
Decizia nr. 369/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 20.07.2017, după această dată urmând un val de recursuri în diferite cauze soluționate deja prin apel, indiferent de data la care acestea fuseseră înregistrate pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv în materia clauzelor abuzive.
Astfel, instanțele de judecată s-au pomenit peste noapte cu sute de recursuri mai mult sau mai puțin admisibile care au generat o practică destul de diferențiată.
În acest context, în data de 12.06.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat chestiunea expusă, pronunțând Hotărârea nr.52 în dezlegarea unor chestiuni de drept, în Dosarul nr. 866/1/2018 și stabilind că:
"În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017)."
Altfel spus, Decizia nr.369/2017, respectiv posibilitatea exercitării căii de atac a recursului se va aplica doar hotărârilor pronunțate în cereri și acțiuni care au fost înregistrate pe rolul instanțelor de judecată după publicarea în Monitorul oficial a deciziei menționate (20.07.2017).
Toate recursurile declarate împotriva unor hotărâri pronunțate în cauze deja aflate pe rolul instanțelor de judecată la data sus-menționată vor fi declarate ca inadmisibile.
Este de prisos să menționăm că din moment ce textele legale respective vizează litigiile evaluabile în bani, acestea se vor aplica și în materia clauzelor abuzive. 


Niciun comentariu: