marți, 1 aprilie 2014

O nouă amânare a soluţionării dosarelor de despăgubire ale beneficiarilor Legii nr. 9/1998 şi respectiv Legii nr. 290/2003


În data de 14.03.2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.184, Ordonanţa de Urgenţă nr.10/2014 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 si din Legea nr. 290/2003 .
Acest demers al guvernului intervine după ce, în data de 12.12.2013, Ordonanţa de Urgenţă nr. 10/2013 care reeşalona plata despăgubirilor către beneficiarii actelor normative susmenţionate pe o perioadă de 10 ani, a fost declarată neconstituţională. 
Reproducem mai jos, integral, textul Ordonanţei de Urgenţă nr. 10/2014: 

" Art. 1- (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pe o perioada de 6 luni, emiterea hotararilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, si la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Pe perioada stabilita la alin. (1) se suspenda emiterea de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a deciziilor de validare sau invalidare a hotararilor comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.
   Art. 2. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pe o perioada de 6 luni, plata voluntara a despagubirilor stabilite prin hotararile comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin ordinele emise de catre seful Cancelariei Primului-Ministru in temeiul Legii nr. 9/1998, si, respectiv, prin deciziile de plata emise de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006. 
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Seful Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Stefan Stoica
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, George Baesu
Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Bucuresti, 12 martie 2014.
Nr. 10." 
Din analiza textului legal, reţinem că se dispune suspendarea emiterii hotărârilor prin care se soluţionează cererile formulate de către persoanele îndreptăţite, deciziile de validare sau invalidare emise de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi plata voluntară a despăgubirilor stabilite. 
Datorită utilizării sintagmei de "plată voluntară", apreciem că această nouă amânare nu va produce efecte asupra unor eventuale acţiuni în instanţă prin care se solicită obligarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor la plata despăgubirilor stabilite şi nici asupra unor eventuale măsuri de executare silită întreprinse asupra instituţiei amintite, având ca obiect tot plata despăgubirilor. 
Noţiunea de "plată voluntară" condiţionează suspendarea dispusă de modalitatea de realizare a plăţii, măsura vizând doar plăţile benevole. Ope legis, reţinem că reglementarea citată nu împiedică persoana îndreptăţită ca, în situaţia în care instituţia în cauză nu îndeplineşte obligaţia de plată, să obţină un titlu executoriu împotriva acesteia, sau să apeleze la formele de executare silită legale, în aceste cazuri plata efectuându-se prin forţa de contrângere a statului şi nu în mod benevol. 

Niciun comentariu: