marți, 22 octombrie 2013

Anulare proces verbal de contravenţie întocmit de ANAF. Motive de nulitate şi încadrarea juridică greşită a faptei.


Dosar nr. 11301/280/2012
ROMANIA
JUDECATORIA PITESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA Nr. 5076/2013
Sedinta publica de la 03 lunie 2013
Instanta constituita din:
PRESEDINTE Cornelia Inge Ene
Grefier Florina Gheorghe
Pe rol se afla pronuntarea asupra cauzei civile privind pe petenta Fundatia S - prin reprezentant S.I. si pe intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala Arges, avand ca obiect plangere contraventionala.
Dezbaterile si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica din data de 27.05.2013 si au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea.
 
INSTANTA
Constata ca prin plangerea inregistrata la data de 01.06.2012, petenta Fundatia S- prin reprezentant S I in contradictoriu cu intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala Arges, a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea procesului-verbal de contraventie seria A nr. 0115978/14.05.2012, si exonerarea de plata amenzii contraventionale, in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii aplicate, cu sanctiunea avertisment.
In motivarea actiunii, petenta arata ca a dobandit personalitate juridica la data de 28.10.1997, avand principalul obiect de activitate promovarea stiintei si a creatiei artistice, in randul tineretului argesan, dezvoltarea unui orizont cultural cat mai larg al tinerilor, depistarea si valorificarea persoanelor de varsta tanara, cu inclinatie catre arta.
Releva petenta ca, si-a propus atingerea tuturor obiectivelor mentionate, dar din lipsa mijloacelor materiale, de la data infiintarii, si pana in prezent nu a desfasurat nici un fel de activitate, si de aceea nu avea situatii financiare corespunzatoare.
Sustine petenta ca in mod nelegal a fost sanctionata de intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala Arges, pentru ca nu a incalcat dispozitiile art. 107 din C.P.F., ca procesul verbal de contraventie este lovit de nulitate, pentru ca din continutul acestuia, lipsesc mentiuni privind ora efectuarii verificarii, datele de identificare ale reprezentantului legal al fundatiei S, nr. de legitimatie si Ordinul de serviciu al agentului constatator, invocand prevederile art. 16,17 din OG nr.2/2001.
Totodata fundatia petenta sustine ca nu s-a tinut seama la intocmirea procesului verbal de contraventie, de situatia faptica a acesteia, ca sanctiunea aplicata nu este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, nu s-a tinut seama de imprejurarile in care a fost savarsita, de scopul urmarit, de urmarea produsa, de circumstantele personale.
In drept au fost invocate prevederile art.31 din OG nr.2/2001 si s-a depus in copie procesul-verbal de contraventie seria A nr. 0115978/14.05.2012, dovada de comunicare a acestuia.
Ulterior, fundatia petenta S si-a precizat motivele plangerii contraventionale aflate la filele 14,15, in esenta aratand ca a fost sanctionata contraventional, pentru ca nu a depus situatiile financiare anuale, precum si raporturile contabile anuale aferente anilor 2007, 2008, 2009, 2010, contrar prevederilor art.35 si 36 alin.l lit.d din Lg.nr.82/1991, rep, cu modificarile si completarile ulterioare.
A aratat ca nu a fost aplicata corect incadrarea juridica a faptei, pentru ca fapta descrisa in
procesul verbal sanctionator este cuprinsa la art.41.8 din Lg. nr.82/1991, prevederi care arata :
« constituie contraventie urmatoarele fapte:.................
2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de Institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art.4 alin.3 cu privire la ()…..e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor fmanciare anuale si dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raporturilor contabile ».
Intimata AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, din cadrul DGFP Arges, legal citata, a formulat intampinare aflata la filele 16-18 din dosar, prin care a solicitat respingerea plangerii formulata de petenta, mentinerea procesului verbal de contraventie, legal si temeinic, solicitand judecarea cauzei in lipsa conform art.242 pct.2 C.pr.civ, depunand in sustinere inscrisuri ( filele 19-25).
In cauza au fost admise si administrate proba cu inscrisuri.
Din examinarea probelor administrate instanta retine in fapt urmatoarele :
Petenta Fundatia S a dobandit personalitate juridica la data de 28.10.1997, avand principalul obiect de activitate promovarea stiintei si a creatiei artistice, in randul tineretului argesan, dezvoltarea unui orizont cultural cat mai larg al tinerilor, depistarea si valorificarea persoanelor de varsta tanara, cu inclinatie catre arta.
Petenta si-a propus atingerea tuturor obiectivelor mentionate, dar din lipsa mijloacelor materiale, de la data infiintarii, si pana in prezent nu a desfasurat nici un fel de activitate, si de aceea nu avea situatii fmanciare corespunzatoare.
Astfel ca, intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala Arges, din cadrul DGFP Arges a sanctionat-o contraventional, pe Fundatia petenta prin procesul verbal de contraventie, seria A nr. 0115978/14.05.2012, retinandu-se ca aceasta se face vinovata de depunerea cu intarziere a situatiilor financiare contabile anuale aferente anilor 2007, 2008, 2009, 2010, fapta prevazuta de art.41. pct.3 din Lg.82/1991 rep, si sanctionata de art.42 alin.l din aceeasi lege, cu amenda contraventionala de 2000 de lei.
Procesul verbal de contraventie se bucura de o prezumtie de adevar pana la proba contrarie. Or, in mod nelegal a fost sanctionata de intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala Arges, pentru ca nu a incalcat dispozitiile art.107 din C.P.F.
Procesul verbal de contraventie este lovit de nulitate, pentru ca din continutul acestuia, lipsesc mentiuni privind ora efectuarii verificarii, datele de identificare ale reprezentantului legal al fundatiei Starlet, nr. de legitimatie si Ordinul de serviciu al agentului constatator, prevederi imperative prev de art.16,17 din OG nr.2/2001.
Mai mult, se poate observa ca, nu s-a tinut seama la intocmirea procesului verbal de contraventie, de situatia faptica, a conditiilor in care s-a savarsit contraventia in sarcina a petentei, ca sanctiunea aplicata nu este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, nu s-a tinut seama de imprejurarile in care a fost savarsita, de scopul urmarit, de urmarea produsa, de circumstantele personale.
Fundatia petenta S, in esenta a fost sanctionata contraventional, pentru ca nu a depus situatiile financiare anuale, precum si raportarile contabile, anuale aferente anilor 2007, 2008, 2009, 2010, contrar prevederilor art.35 si 36 alin.l lit.d din Lg.nr.82/1991, rep, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, este cert ca la individualizarea contraventiei, la stabilirea vinovatiei, si chiar la concretizarea faptei in materialitatea sa, intimata nu a dat o incadrare juridica corecta.
Se retine aceasta, pentru ca fapta descrisa in procesul verbal sanctionator este cuprinsa la art.41.8 din Lg. nr.82/1991, prevederi care arata „ constituie contraventie urmatoarele fapte:
« 2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art.4 alin.3 cu privire la (…) e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raporturilor contabile. »
In acest context asa cum se poate observa din continutul procesului verbal sanctionator, s-a retinut o situatie de fapt nereala contrazisa chiar de cele aratate de intimata in intampinare, contrazisa de intregul material probatoriu administrat, ceea ce a condus la o gresita incadrare juridica a faptei, dar si a amenzii contraventionale aplicate, respectiv cea prevazuta de art.42 alin 1 pct 9 din Lg nr.82/1991 R.
Mai mult, intimata nu a tinut cont de gradul de pericol social al faptei, dar nici nu a respectat prevederile art. 16 din OG nr.2/2009, text imperativ care conditioneaza legalitatea procesului verbal de contraventie, de elementele esentiale din continutul acestuia, lipsind mentiuni privind ora efectuarii verificarii, datele de identificare ale reprezentantului legal al fundatiei S, nr. de legitimatie si Ordinul de serviciu al agentului constatator, conform prevederilor art. 16,17 din OG nr.2/2001.
Fata de cele expuse, instanta in temeiul art.31 din OG nr.2/2001 si art.125 CPF urmeaza sa admita plangerea si sa exonereze petenta de plata amenzii contraventionale.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite plangerea formulata de petenta FUNDATIA S prin REPREZENTANT S I, cu sediul in Pitesti…………….., in contradictoriu cu intimata AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA ARGES din cadrul DGFP Arges, cu sediul in Pitesti, B-dul Republicii, nr. 118, jud. Arges.
Dispune anularea procesului-verbal de contraventie seria A nr. 0115978/14.05.2012 emis de intimata Agenda Nationala de Administratie Fiscala Arges, si exonereaza petenta de plata amenzii contraventionala in suma de 2000 lei.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul Arges.
Pronuntata in sedinta publica de la 03 lunie 2013.

Niciun comentariu: