luni, 2 ianuarie 2012

Suplinirea acordului soţului pârât în vederea deplasării minorului, însoţit de mamă, în străinătate

La început de an vă dorim un călduros "La Mulţi Ani!", sănătate şi multe realizări.

După  această "mini vacanţă" în care sperăm că v-aţi distrat sau măcar v-aţi relaxat, revenim şi noi cu noutăţi:

Dosar nr. 25640/280/2010
ROMANIA
JUDECATORIA PITEŞTI
SECŢIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 9418

Şedinţa publică de la 07 Octombrie 2011
Completul compus din:
PREŞEDINTE Filofteia Voicescu
Grefier Mihaela Ciuflea

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta B. D. A. si pe pârât G. M. N., având ca obiect ,,divorţ cu copii".
La apelul nominal facut in sedinţa. publica au raspuns reclamanta asistata de avocat Andreea Durnitrescu, martora D. C., lipsa fiind pârâtul.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de şedinţă, dupa care;
Apărătorul reclamantei depune la dosar un borderou cu acte si note de sedinţă si isi precizeaza actiunea in raport de modificarile prevazute de noul cod civil
In baza disp. art. 196 c.pr.civ. s-a audiat martora prezentă sub prestare de juramânt, răspunsurile acesteia fiind consemnate in scris si ataşate la dosar.
Apărătorul reclamantei arata ca nu mai are alte cereri de formulat in cauza.
Instanţa, conf. art. 150 c.pr civila, constata cauza in stare de iudecata si acorda cuvantul pe fond
Apărătorul reclamantei având cuvantul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata si precizata, sa se dispuna desfacerea casatoriei din culpa comuna, sa se dispuna ca autoritatea parintească in privinta minorei sa fie exercitata in comun de ambii parinti, stabilirea locuinţei minorei la reclamanta cu obligarea pârâtului la plata pensiei de intreţinere in favoarea minorei in procent de 25% din venitul net lunar, fara cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Constata că prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 20.12.2010, sub nr. 25640/280/2010, reclamanta B. D. A. a chemat in judecata pe pârâtul G. M. N., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei din vina acestuia, incredintarea minorei G. E. N., nascută la data de 06.10.2008, spre crestere si educare, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de intretinere în procent de 25% din venitul net lunar.
In motivarea in fapt a cererii, se arata că partile s-au casatorit la data de 31.05.2008, iar din casatoria acestora a rezultat minora G. E. N.
De aproximativ un an de zile, au aparut numeroase neinţelegeri intre parti, datorita lipsei de comunicare si a faptului că pârâtul era tot mai dezinteresat de familia sa.
Mentioneaza reclamanta că pârâtul avea un comportament necorespunzator, ii adresa injurii, o agresa verbal si fizic, in prezent are o relatie extraconjugala, relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate.
In drept, cererea a fost motivata pe prev. art. 38 C.fam, art. 42 alin 2 şi 3 C.fam.
In dovedirea actiunii, reclamanta a aratat că intelege sa se folosească de proba cu inscrisuri si martori.
Pârâtul, desi legal citat, nu s-a prezentat in fata instantei si nici nu a formulat intampinare in cauza.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamanta B. D. A. a chemat in judecata pe pârâtul G. M. N., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei din vina acestuia, incredintarea minorei G. E. N., nascută la data de 06.10.2008, spre crestere si educare către mamă, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de mtretinere procent de 25% din venitul net lunar.
In motivarea in fapt a cererii, se arata că partile s-au casatorit la data de 31.05.2008, iar din casatoria acestora a rezultat minora G. E. N..
De aproximativ un an de zile, au aparut numeroase neintelegeri intre parti, datorita lipsei de comunicare si a faptului că pârâtul era tot mai dezinteresat de familia sa.
Mentioneaza reclamanta că pârâtul avea un comportament necorespunzator, ii adresa injurii, o agresa verbal si fizic, in prezent are o relatie extraconjugala, iar relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate.
Din declatatia martorei audiate in cauza, D. C. L., reiese faptul că partile sunt firi diferite, iar in familie exista o stare de tensiune permanenta, generata de pârât, care era nemultumit intotdeauna de tot ceea ce facea reclamanta.
Martora cunoaste faptul că partile sunt despartite in fapt din luna decembrie 2010, cand pârâtul a parasit domiciliul conjugal.
Se constata astfel de catre instanta că raporturile dintre soţi sunt vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila, retinandu-se drept motive temeinice pentru desfacerea casatoriei neintelegerile grave dintre soti, care au determinat destramarea relatiilor de familie intemeiate pe prietenie, afectiune si sprijin reciproc, precum si separarea in fapt a acestora, cu consecinta incalcarii obligatiei de a locui impreuna, in tot ceea ce priveste casatoria, deci si in privinta domiciliului conjugal, sotii trebuind sa decida de comun acord.
In raport de aceste motive, instanta constata că ambele parti se fac vinovate de desfacerea casatoriei, urmand sa admita actiunea reclamantei si sa dispuna in baza art.38 al.2 lit.b C.fam ( art.373 lit b din Noul Cod Civil), desfacerea casatoriei din culpa comuna.
Cu privire la incredintarea copilului minor G. E. N., nascuta la data de 06.10.2008, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 396 din Noul Cod Civil, instanta de tutela hotaraste odata cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divorţati si copiii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psihosociala, precum si dacă este cazul de invoiala parintilor, pe care ii asculta.
Potrivit art.397 din Noul Cod Civil, dupa divort, autoritatea parintească revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel.
In speta de fata, instanta va avea in vedere cererea reclamantei ca autoritatea parinteasca in privinta minorei G. E. N., nascuta la data de 06.10.2008, sa fie exercitata de catre ambii parinti, urmand a dispune in consecinţa.
In baza art.400 alin 2 din Noul Cod Civil, vazand că intre parinti nu a intervenit o intelegere cu privire la locuinta minorei dupa divort, instanta va stabili locuinta minorei la mama reclamanta in Pitesti, ……………………..,jud. Arges, având in vedere interesul superior al minorei.
Verificand actele, instanta constata că pârâtul este incadrat in muncă si realizeaza venituri.
In temeiul art.402 din Noul Cod Civil raportat la art.525, art.529 si art.532 alin.2 din Noul Cod Civil, instanta obliga pe pârât la plata in favoarea minorei a unei pensii in procent de 25% din venitul net lunar incepand cu data de 20.12.2010 si pana la majorat.
Instanta ia act că fiecare si-a pastrat numele avut anterior casatoriei, conform art. 384 din Noul Cod Civil.
Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARAŞTE

Admite in parte cererea principală formulata de reclamanta B. D. A., domiciliata in Pitesti……………………………jud. Arges in contradictoriu pârâtul G. M. N., domiciliat in ………………………jud. Argeş.
Desface casatoria inregistrata sub nr…………….. la CL Pitesti, din culpa comuna .
Dispune ca autoritatea parinteasca in privinta minorei G. E. N., nascuta la data de 06.10.2008, sa fie exercitata in comun de ambii parinti.
Stabileste locuinta minorei la reclamanta in Pitesti……………………………………,jud. Arges.
Obliga pârâtul la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei in procent de 25% din venitul net lunar incepand cu data de 20.12.2010 si pana la majorat.
Instanta ia act că fiecare si-a pastrat numele avut anterior casatoriei.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in şedinţa publicăde la 07 Octombrie 2011.

Preşedinte Filofteia Voicescu

Grefier, Mihaela Ciuflea


Dosar nr. 25640/280/2010

ROMANIA
JUDECATORIA PITESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA Nr. 10807

Şedinta publica de la 11 Noiembrie 2011

Completul compus din:
PRESEDINTE Filofteia Voicescu
Grefier Mihaela Ciuflea

Pe rol judecarea cererii de completare a dispozitivului sentintei civile nr. 9418/07.10.2011, formulata de reclamanta B. D. A., pârât fiind G. M. N..
La apelul nominal facut in şedinţa publica a raspuns reclamanta asistata de avocat Andreea Dumitrescu, lipsa fiind pârâtul.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de şedinţa, dupa care;
Apărătorul reclamantei arata ca nu mai are alte cereri de formulat in cauza.
In temeiul disp.art.150 Cod procedura civila, instanta constatand dezbaterile inchise, acorda cuvantul pe fond.
Apărătorul reclamantei având cuvantul, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata.

INSTANTA

Constata ca la data de 11.10.2011, reclamanta B. D. A. a solicitat completarea dispozitivului sentintei civile 9418/07.10.2011 pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul cu nr. 25640/280/2010, aratand ca prin cererea precizatoare si completatoare a solicitat instantei sa incuviinteze minorei sa se poată deplasa anual insotită de mamă in perioada 01.06.-30.09 in SUA — New York, pentru a urma un tratament medical.
Instanta constata ca din omisiune nu s-a pronunţat asupra acestui capat de cerere, motiv pentru care in baza art. 281 ind. 2 C.p.c., va admite cererea si va dispune completarea dispozitivului sentintei civile nr. 9418/07.10.2011, in sensul ca va dispune suplinirea consimtamantului pârâtului necesar pentru deplasarea minorei anual in SUA impreuna cu mama sa in perioada 01.06.-30.09, in vederea efectuarii de investigatii si tratament medical.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de reclamanta B. D. A., cu domiciliul in Pitesti………………………… judetul Arges., in contradictoriu cu pârâtul G. M. N. , cu domiciliul in Pitesti…………………………..judetul Arges.
Dispune completarea sentintei civile nr.9418/2011 astfel:
Dispune suplinirea consimtamantului pârâtului necesar pentru deplasarea, minorei anual in SUA impreuna cu mama sa in perioada 01.06.-30.09 in vederea efectuarii de investigatii şi tratament medical.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in şedinţa publică astazi 11.11.2011.


PRESEDINTE Filofteia Voicescu
Grefier Mihaela Ciuflea

Niciun comentariu: