duminică, 20 martie 2011

Companiile de asigurări – obligate la practicarea tarifelor « unisex »

La data de 1 martie 2011, Curtea Europeană de Justiţie a pronunţat o hotărâre preliminară ca urmare a sesizării sale cu o cerere de pronunţare de către Curtea Constituţională belgiană. Instanţa belgiană a apelat la acest demers după ce fusese investită cu soluţionarea unei cereri pentru anularea unui act normativ naţional care transpune la nivel local dispoziţiile Directivei nr. 113/CE/2007 de aplicare a principiului egaliăţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.
„Cuiul lui Pepelea” l-au reprezentat dispoziţiile Art. 5 al. (2) din Directiva nr. 113/CE/2007 care prevăd o derogare de la interdicţia creerii pentru cei asiguraţi a unor diferenţe în ceea ce priveşte primele şi prestaţiile acordate, diferenţe bazate pe sex.
Astfel, derogarea respectivă oferă statelor membre posibilitatea „să autorizeze diferenţe proporţionale în materie de prime şi prestaţii pentru cei asiguraţi, în cazul în care sexul reprezintă un factor determinant în evaluarea riscurilor, pe baza datelor actuariale şi statistice pertinente şi precise”. Conform textului de lege amintit, deciziile statelor membre în acest domeniu urmează să fie reexaminate în termen de 5 ani de la data de 21.12.2007.
Sesizând Curtea Europeană de Justiţie, Curtea Constituţională belgiană a considerat că Art. 5 al. (2) din Directiva nr. 113/CE/2007 este în contradicţie cu dispoziţiile Art. 6 al. (2) ale Tratatului privind Uniunea Europeană, text de lege care garantează egalitatea şi nediscriminarea.
Se pare că aceeaşi opinie a avut-o şi Curtea Europeană de Justiţie atunci când a pronunţat hotărârea preliminară şi a constatat că începând cu 21 decembrie 2012 , Art. 5 al. (2) din Directiva nr. 113/CE/2007 este nevalid.
Cu alte cuvinte, începând cu data de 21 decembrie 2012, statele membre sunt obligate să îşi modifice legislaţia în domeniu şi, pe cale de consecinţă, companiile de asigurări vor fi obligate să practice aceleaşi tarife în ceea ce priveşte poliţele şi prestaţiile de asigurări atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei.
Este de aşteptat ca hotărârea pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie să producă efecte vizibile şi asupra tarifelor practicate de companiile de asigurări din România, din moment de până în prezent, acestea, uzând de derogarea prevăzută de Art. 5 al. (2) din Directiva nr. 113/CE/2007 – act transpus în legislaţia internă prin O.U.G. nr. 61/2008 – practicau un sistem diferenţiat de tarifare în funcţie sexul asiguratului, sistem bazat pe date statistice care arată că femeile sunt supuse unui risc mai scăzut de a fi implicate în accidente de circulaţie decât bărbaţii.

Niciun comentariu: